logo meemira.com
njoftime pune

     

 
1 Page 1 Total:10 post
ricco HOME FORUMS Religjioni - Feja dhe besimi ne zot Kurani dhe shkenca-Qur'an and Science
Kurani dhe shkenca-Qur'an and Science - 01 04 2011 - 10:11
  riccoProfili per: ricco    

Foto Albumi ricco   

Miqte e ricco  

Forumi juaj ricco   

Ketu do keni te paraqitura ne dy gjuhe materiale qe kane lidheshmeri mes fese dhe shkences apo me konkretisht qe kane te perbashketa mes Kuranit dhe shkences.
  Share on FaceBook
makina ne shitje

   01 01 1970 (01:00)
  User085320

User085320
Kjo qe eshte shkruar eshte sikurse nje pike uje prej oqeani me nxjerr
 
     01 04 2011 (10:11)
  User215146

User215146
duke e marr parasysh titullin ajo qe qenka shpjeguar qenka shum e manget
 
     30 03 2011 (20:44)
  ricco

ricco


Register: 26 01 2007
From: Macedonia
Points: 559
SHQIP


Do te mendoje se ata jane te zgjuar, ndersa ata ishin te fjetur, e Ne i rotullonim here ne krahun e djathte e here ne te majtin. Qeni i tyre kishte shtrire kembet e para prane hyrjes. Sikur te kishe hasur ne ta, do te ishe kthyer duke ikur dhe do te ishe mbushur frike prej tyre. (Kur'an, 18:18)

Ajeti I mesiperm I referohet Banoreve te Shpelles, te vilet qendruan ne gjume per qindra vjet. Perveq kesaj, Allahu gjithashtu shpall se Ai I levizi trupat e tyre ne te majte dhe ne te djathte. Uertsia e kesaj u zbulua vetem ne kohet e fundit.

Njerezit qe qendrojne te shtrire ne te njejtin pozicion per nje periudhe te gjate kohore hasin ne probleme serioze shendetesore, te tilla si veshtiresi te qarkullimit, plage, dhe koagulim te gjakut ne ate pjese te trupit qe eshte ne kontakt me siperfaqen ne te. 164

Plaget rezultuese jane te njohura si “plaget e shtratit” apo “plaget e shtypjes”. Per shkak te presionit se vazhdueshme ne ate pjese te trupit kur personi nuk leviz per nje periudhe te gjate kohore, enet e gjakut ngushtohen dhe mund te mbyllen teresisht. Si rezultat I kesj oksigjeni dhe ushqimet e tjera te bartura nga gjaku nuk mund te arrijne lekuren dhe keshtu lekura fillon te vdese. Kjo shpie deri te shfaqja e plageve ne trup. Nese keto plage nuk sherohen mund te vdesin yndyra dhe muskujt gjithashtu. 165

Keto plage, te cilat formohen nen lekure ose inde, mund te marrin permasa serioze nese nuk sherohen. Nese infektohen ato mund te shpijne madje edhe ne vdekje. Gjeja me e shendetshme qe mund te behet eshte te ndryshohet pozita e trupit cdo 15 minuta ne menyre qe te reduktohet ky presion. Pacientet te cilet nuk mund te levizin vetvetiu marrin trajtim te veqante dhe levizen cdo 2 ore nga njerez tjere. 166

Fakti qe keto informata mjekesore gjenden ne Kuran, te cilat jane zbuluar vetem tek ne shekullin e kaluar, eshte edhe nje tjeter mrekulli.e------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH


You would have supposed them to be awake, whereas in fact they were asleep. We moved them to the right and to the left, and, at the entrance, their dog stretched out its paws. If you had looked down and seen them, you would have turned from them and run, and have been filled with terror at the sight of them. (Qur'an, 18:18)

The above verse refers to the People of the Cave, who remained asleep for hundreds of years. In addition, Allah also reveals that He moved their bodies to the left and right. The wisdom of this was only discovered in recent times.

People who remain lying down in the same position for long period of time encounter serious health problems, such as circulation difficulties, sores, and blood clotting in that part of the body in contact with the surface on which they lie. 164

The resulting sores are known as "bed sores" or "pressure sores." Due to the constant pressure on one part of the body when one is not moving for a long period of time, the blood vessels become constricted and can close altogether. As a result, the oxygen and other nutrients carried by the blood fail to reach the skin, and the skin begins to die. This leads to the appearance of sores on the body. Unless these sores are treated, fat and muscles can also die. 165

These sores, which form under the skin or tissue, can assume serious dimensions unless treated. If they become infected, they can even lead to death. The healthiest thing to do, therefore, is to change the position of the body every 15 minutes in order to reduce this pressure. Patients who cannot move themselves therefore receive special care and are moved every 2 hours by other people. 166

The fact that these medical facts, only discovered in the last century, are referred to in the Qur'an is yet another of its miracles.
 
     08 11 2010 (13:26)
  ricco

ricco


Register: 26 01 2007
From: Macedonia
Points: 559
shqipAi eshte qe ua krijoi te degjuarit, te parit dhe te kuptuarit e juaj; sa pak jeni mirenjohes! (Kur'an, 23:78)

Allahu ju nxorri nga barqet e nenave tuaja (si foshnje) qe nuk dinit asgje. Ju pajisi me (shqisa per) te degjuar, me te pare dhe me zemer, ashtu qe te jeni falenderues. (Kur'an, 16:78)

Thuaj: "Nese Allahu ua merr te degjuarit, te pamurit dhe ua mbyll zemrat, cili zot tjeter pos Allahut do t'ju sjelle ate?"... (Kur'an, 6:46)

Ne e krijuam prej nje uji te bashkedyzuar per te sprovuar ate, andaj e beme te degjoje e te shohe. (Kur'an, 76:2)Informacioni I siguruar vetem ne kohet e fundit rreth formimit te organeve te bebes brenda barkut te nenes eshte ne perputhje te plote me ate te shpallur ne Kuran.

Ajetet e mesiperme I referohen nje numri te shqisave te dhena njerezve nga Allahu. Keto ne Kuran gjithmone permenden ne nje renditje specifike: te degjuarit, shikimi, ndjenjat dhe te kuptuarit.

Ne nje artikull te publikuar ne Journal of the Islamic Medical Association, Dr. Keith Moore deklaron se gjate zhvillimit te fetusit syri fillon te formohet pasi qe veshi I brendshem e kete marre forme. Ai thote se truri, qendra e ndjeshmerise dhe te kuptuarit fillojne te zhvillohen pas veshit dhe syrit. 94

Veshet e embrionit fillojne te zhvillohen qysh ne diten e njezet e dyte te shtatzenise dhe behen plotesisht funksional ne muajin e katert. Pas kesaj embrioni mund te degjoj zerat ne barkun e nenes.

Per kete arsye shqisa e te degjuarit formohet para funksioneve tjera vitale per beben e sapolindur. Renditja e percaktuar ne Kuran eshte e mahnitshme nga kjo pikepamje.
-----------------------------------------------------
94. Kazi, 130 Evident Miracles in the Qur'an, 78-79.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

englishIt is He Who has created hearing, sight and minds for you. What little thanks you show! (Qur'an, 23:78)

Allah brought you out of your mothers' wombs knowing nothing at all, and gave you hearing, sight and minds so that perhaps you would show thanks. (Qur'an, 16:78)

Say: "What do you think? If Allah took away your hearing and your sight and sealed up your hearts, what god is there, other than Allah, who could give them back to you?"... (Qur'an, 6:46)

We created man from a mingled drop to test him, and We made him hearing and seeing. (Qur'an, 76:2)The information only recently obtained about the formation of the baby’s organs inside the mother’s womb is in complete agreement with that revealed in the Qur’an.

The above verses refer to a number of senses given to human beings by Allah. These are always referred in a specific order in the Qur'an: hearing, sight, feeling and understanding.

In a paper published in the Journal of the Islamic Medical Association, Dr. Keith Moore states that during the development of the foetus, the eye begins to form after the inner ear has assumed its first form. He says the brain, the centre of feeling and understanding, begins its development after the ear and the eye.94

The foetus' ears begin to develop as early as the twenty-second day of pregnancy and become fully functional in the fourth month. After that, the foetus can hear sounds in its mother's womb. For that reason, the sense of hearing forms before the other vital functions for a new-born baby. The order set out in the Qur'an is striking from that point of view. (See Harun Yahya, The Miracle of the Creation of the Human Being, Goodword Books, New Delhi, 2001)
 
     08 11 2010 (13:24)
  ricco

ricco


Register: 26 01 2007
From: Macedonia
Points: 559
SHQIP
(Allahu) Ua ndaloi juve vetem te ngordhten, gjakun, mishin e derrit dhe ate qe therret jo ne emer te Allahut. E kush shtrengohet (te haje nga keto) duke mos pasur per qellim shijen dhe duke mos tepruar, per te nuk eshte mekat. Vertete Allahu fale, eshte meshirues. (Sureja Bekare 173)

Urtesia prapa ndalimit te gjakut nga Allahu u kuptuan ne shekullin 20. Me bartjen ne qeliza te vitaminave, hormoneve, oksigjenit dhe substancave te tilla si proteina, sheqeri dhe yndyrerat e absorbuara gjate tretjes, gjaku e ben te mundshme mbijetesen. Ne anen tjeter gjithashtu mbart toksina te ndryshme dhe produkte te mbeturinave qe duhet perjashtuar nga trupi. Nje nga detyrat me te rendesishme te kryera nga gjaku eshte transportimi I substancave te tilla si urea. acidi uric, keratina dhe dioksidi I karbonit qe duhet te largohen nga trupi.

Prandaj, ne rastin kur konsumohet sasi e konsiderueshme e gjakut, niveli I produkteve ne trup qe duhet te largohen do te rritet dukshem. Kjo do te rrit nivelet e urea-s, substancave te demshme te transportuara ne veshke per largim nga trupi. Kjo mund te pengoje edhe funksionet e trurit dhe madje te rezultoj me kome. Kjo eshte arsyeja pse, per shkak te vet natyres se tij, gjithmone do te kete perberes te demshmem ne gjak edhe nese merret nga kafshe te shendosha. Nese merret nga nje kafshe e semure atehere parazita dhe mikrobe te ndryshme te transmetohen ne te. Ne kete rast mikrobet mund te shumefishohen dhe te shperndahen neper te gjithe trupin. Dhe kjo eshte rreziku I vertete. Nese dikush konsumon gjak te gjtha mikrobet dhe produktet e mbeturinave ne te mund te shperndahen neper te gjithe trupin dhe te shpiejne ne semundje te tilla si pamjaftueshmeri te veshkes ose koma te melçise. Perveç kesaj, shumica e mikrobeve te bartura ne gjak mund te shkakojne semundje te tjera duke demtuar rreshtimin e stomakut dhe zorreve.

Per me teper, gjaku nuk eshte nje ambient steril; thene me ndryshe, eshte ideal per rritjen e mikrobeve ne te.1 Meqe mikrobet kane raste te shkelqyeshme per t’u ushqyer ne gjak, atehere ai paraqet nje ambient ideal per ta. Kur eshe ne ekuiliber me funksionet e lengjeve tjera ne trup dhe sistemin e imunitetit, gjaku nuk mbeshtet mikroorganizma dhe si rrjedhoje semundjet. Ne nje individ te shendoshe keto mikroorganizma jetojne duke perdorur njeri-tjetrin brenda ne trup. Kur ai mjedis demtohet seriozisht, kur ekuilbri I brendshem eshte I demtuar, me fjale tjera, ata mund te kthehen ne mikroorganizma qe shkaktojne semundje kur gjejne ambient dhe kushte te pershtatshme.

Per shembull, kur niveli pH I gjakut (ekuilibri I acidit dhe alkali) eshte I çekuilbruarper shkak te ushqimit te dobet ose kemikaleve te demshme, mikrobet e demshme mund te ndryshojne ne aso qe shkaktojne semundje. Ne menyre qe trupi te jete I shendoshe, niveli I pH te gjakut duhet te jete rreth 7.3 Madje edhe ndryshimet me te vogla ne ate nivel mund te shkaktojne keqesimin e atij ekuilibri dhe te jene shkaktar qe mikroorganizmat te behen me te demshem ne menyre qe te adaptohen me rrethanat e tyre. Gjaku steril mund te krahasohet me qumeshtin e prishur kur lihet jashte. Mikrobet tanime prezente ne gjak ushtrojne efekte te demshme duke u pershtatur me ambientin e ri te tyre..2

Perveç gjithe kesaj, gjaku nuk eshte I pershtatshem per perdorim si prodhim ushqimor. Niveli proteinave te tretshme si albumina, globulina dhe fibrinogjeni eshte I ulet; vetem 8 gram ne 100ml te gjakut. E njejta vlen edhe per yndyrerat. Perveq kesaj, gjaku permban nivel te larte te hemoglobines, nje proteine komplekse qe eshte shume veshtire te tretet dhe eshte e papranueshme per stomakun. Kur mpiksja e gjakut, proteina e fibrinogjenit I jep ngritje nje pllake qe permban eritrocite (rruzat e kuqe te gjakut) duke u shnderruar ne fibrin. Fibrini eshte nje nga proteinat me te veshtira per t’u tretur, duke e bere edhe me te veshtire tretjen. Ne perfundim ekspertet e shendetit pajtohen qe gjaku nuk eshte I pershtatshem per konsumim nga njerezit ne qfaredo forme.

Pas thenies: “Juve u jane ndaluar (t'i hani): ngordhesira, gjaku, mishi i derrit, ajo qe therret jo ne emrin e All-llahut, e furmja, e mbytura, e rrezuarja, e shpuarja (nga briri i tjetres), ajo qe e ka ngrene egersira, perveç asaj qe arrini ta therrni (para se te ngordhe), ajo qe eshte therrur per idhuj, dhe (u eshte e ndaluar) te kerkoni me short fatin. Kjo eshte mekat ndaj All-llahut….” Allahu I Plotefuqishem vazhdon dhe thote: E kush detyrohet nga uria (te haje nga te ndaluarat), duke mos anuar dhe duke mos patur qellim mekatin, All-llahu fale shume dhe eshte meshirues. (Sureja Maide, 3) Njerezit e asaj kohe nuk kane qene te vetedijshem per urtesine prapa saj por jane mbrojtur duke iu bindur urdherave te Allahut. Ata te cilet I besojne Allahut dhe I permbahen urdherave dhe ndalesave te Tij do te dhe gezojne jete te mbare ne Amshueshmeri dhe gjithashtu do te jetojne nen mbrojtjen e Allahut dhe meshiren e pakufishme.e
-------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH
He has only forbidden you carrion, blood and pork and what has been consecrated to other than Allah. But anyone who is forced to eat it – without desiring it or going to excess in it – commits no crime. Allah is Ever-Forgiving, Most Merciful. (Surat al-Baqara, 173)

The wisdom behind Allah’s prohibition of blood emerged during the 20th century. By carrying vitamins, hormones, oxygen and substances such as protein, sugar and fat absorbed during digestion to the cells, blood makes it possible for life to survive. On the other hand, it also carries various toxins and waste products that need to be expelled from the body. One of the most important tasks performed by blood is to transport substances such as urea, uric acid, keratin and carbon dioxide that need to be removed from the body.

Therefore, in the event that significant quantities of blood are consumed, the level of products in the body that should be expelled will rise considerably. That will increase the levels of urea, harmful substances transported to the kidneys for expulsion from the body. This can impair brain functions and even result in coma. That is why, because of its very nature, there will always be harmful compounds in blood, even if taken from healthy animals. If it is taken from a sick animal, various parasites and germs will also be transmitted in it. In that event, the germs may multiply and spread throughout the body. And that is the real danger. If someone consumes blood, all the germs and waste products in it may spread through the body and lead to such diseases as kidney insufficiency or liver coma. In addition, most of the microbes carried in the blood may cause other diseases by damaging the lining of the stomach and the intestines.

What is more, blood is not a sterile environment; to put it another way, it is ideal for germs to grow in.1 Since microbes have excellent opportunities to feed in blood, it represents an ideal environment for them. When in equilibrium with the functions of the other fluids in the body and the immune system, blood does not support micro-organisms, and therefore disease. In a healthy individual, these micro-organisms live by making use of one another inside the body. When that environment is seriously impaired, when the internal equilibrium is damaged, in other words, they may turn into micro-organisms that cause disease when they find the appropriate surroundings.

For example, when the blood pH level (acid and alkali balance) is imbalanced because of poor nutrition or harmful chemicals, harmless microbes can change into ones that cause disease. If the body is to be healthy, the pH level of the blood should be around 7.3. Even small variations in that level may cause that balance to be impaired and cause micro-organisms to become more harmful in order to adapt to their surroundings. Blood being sterile may be compared to milk going off when left outside. Microbes already present in the blood exhibit harmful effects by adapting to their new environment.2

In addition to all this, blood is not suitable for use as a food product. The level of digestible proteins such as albumin, globulin and fibrinogen is low; just 8 grams in 100 ml. of blood. The same applies to fats. In addition, blood contains a high level of hemoglobin, a complex protein that is very difficult to digest and is unacceptable to the stomach. When blood clots, the protein fibrinogen gives rise to a plate containing erythrocytes (red blood corpuscles) by turning into fibrin. Fibrin is one of the hardest proteins to digest, thus making blood even more difficult to digest. In conclusion, health experts agree that blood is unfit for human consumption in any form.

After saying: “Unlawful for you are carrion, blood and pork, and what has been consecrated to other than Allah, and animals which have been strangled, and animals which have been killed by a blow, and animals which have fallen to their death, and animals which have been gored, and animals which wild beasts have eaten – except those you are able to slaughter properly – and animals which have been sacrificed on altars, and deciding things by means of divining arrows – that is deviance….” Almighty Allah goes on to say…” But if anyone is forced by hunger, not intending any wrongdoing, Allah is Ever-Forgiving, Most Merciful” (meaning that an exception can be made.) (Surat al-Ma’ida, 3) People of the time were unaware of the wisdom behind it, but were protected by abiding by Allah’s prohibition. Those who believe and trust in Allah and comply with His commandments and prohibitions will enjoy auspicious lives in terms of the Hereafter and also live under Allah’s protection and infinite mercy.
 
     08 11 2010 (13:22)
  ricco

ricco


Register: 26 01 2007
From: Macedonia
Points: 559
Shqip

Me Emrin e All-llahut, te Gjithemeshirshmit, Meshireplotit!1. Vertet ka kaluar nje periudhe kohore, qe njeriu nuk ekzistonte fare si nje diçka i permendur.
2. Ne e krijuam njeriun prej nje uji te bashkedyzuar per ta sprovuar ate, andaj e beme te degjoje e te shohe.
3. Ne e udhezuam ate ne rruge te drejte, e ai do te jete: mirenjohes ose perbuzes.
4. Ne per jobesimtaret kemi pergatitur zinxhire, pranga e zjarr.
5. S'ka dyshim se te devotshmit do te pijne nga gota qe perzierja brenda saj eshte nga kafuri (aromatik).
6. Ështe nje burim prej te cilit pijne roberit e All-llahut dhe e bartin ate ku te duan.
7. Ata jane qe i zbatojne premtimet e tyre dhe i frikesohen nje dite demi i se ciles ka permasa te medha.
8. Ata jane qe per hir te Tij u japin ushqim te varferve, jetimeve dhe te zeneve rober.
9. Ne po ju ushqejme vetem per hir te All-llahut dhe prej jush nuk kerkojme ndonje shperblim e as falenderim.
10. Ne i frikesohemi (denimit te) Zotit tone ne nje dite qe fytyrat i ben te zymta dhe eshte shume e veshtire.
11. Po All-llahu i ruajti ata prej sherrit te asaj dite dhe u dhuroi shkelqim ne fytyra e gezim te madh.
12. Dhe per shkak se ata duruan, i shperbleu me xhennet dhe me petka mendafshi.
13. Aty jane te mbeshtetur ne kolltuke dhe aty nuk shohin as diell (vape) e as te ftohte.
14. Hijet e tyre (te pemeve) jane afer mbi ta dhe kalaveshet e pemeve jane te qasur shume afer.
15. Dhe atyre u behet sherbim me ene te argjendta dhe me gota te tejdukshme.
16. Te tejdukshme nga argjendti qe ata (sherbetoret) i percaktuan te jene sa duhet (te medha o te vogla).
17. Dhe u jepet te pijne aty gota te veres te perzier me zenxhebile (bime aromatike).
18. (nga) Burim aty qe quhet selsebil (i lehte ne te pime).
19. Dhe atyre u sillen per sherbim djelmosha qe perhere jane te tille sa qe kur t'i kundrosh te duken si margaritare te derdhur.
20. Dhe kur te shikosh aty, sheh begati te medha e zoterim (prone, pasuri) te madh.
21. Kane te veshura petka mendafshi te holle e te gjelber (atllas) dhe te mendafshit te trashe (brokat); jane te stolisur me bylyzyke te argjendte dhe Zoti i tyre u jep te pijne te paster.
22. Ky eshte shperblim juaji, sepse angazhimi juaj ka qene i pranishem.
23. Ne ta shpallem ty Kur'anin ne intervale (pjese-pjese).
24. Andaj ti behu i durueshem deri ne vendimin e Zotit tend e mos degjo as mekatare, as jobesimtare.
25. Adhuroje Zotin tend mengjes e mbremje.
26. Dhe falu per hir te Tij ne nje kohe te nates, mandej adhuroje Ate edhe naten me gjate.
27. Vertet, ata (idhujtaret) e duan shume kete jete dhe e zene asgje diten e rende qe i pret.
28. Ne i krijuam ata dhe Ne e persosem krijimin e tyre, e sikur te duam, Ne i zhdukim ata e sjellim te tjere me te mire se ata.
29. Vertet, keto jane nje keshille, e kush do e merr rrugen qe e çon te Zoti i tij.
30. Po ju nuk mund te doni gje, pos nese do All-llahu, e All-llahu eshte shume i dijshem, shume i urte.
31. Ai ate qe e do, e shtie ne meshiren e Vet, kurse per zullumqaret ka pergatitur denim te dhembshem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
English

In the name of All-llah, the Beneficent, the Merciful1. Surely there hath come upon man a space of time when he was not a thing worth mentioning.
2. Verily We! We created man from a sperm of mixtures, that We might prove him, wherefore We made him hearing, seeing.
3. Verily We! We shewed him the way; then he becometh either thankful or ingrate.
4. Verily We! We have gotten ready for the infidels chains and collars and a Blaze.
5. Verily the pious shall drink of a cup whereof the admixture is like Unto camphor.
6. From a fountain whence the bondmen of Allah will drink, causing it to gush abundantly.
7. They fulfill their vow and dread a Day the evil whereof shall be widespreading.
8. And they feed with food, for love of Him, the needy, and the orphan and the captive.
9. Saying: we feed you only for the sake of Allah; we desire not from you any recompense or thanks.
10. Verily we dread from our Lord a Day grim and distressful.
11. Wherefore Allah shall preserve them from the evil of that Day, and shall cause them to meet brightness and joy.
12. And shall recompense them for that which they patiently bare with a Garden and silken garment.
13. Reclining therein upon couches, they shall behold therein neither sun nor hurting cold.
14. And close upon them will be the shades thereof, and low will hang the clusters thereof greatly.
15. And brought round amongst them will be vessels of silver and also goblets of glass.
16. Godblets of silver, they shall have filled them to exact measure.
17. And therein they shall be given to drink of a cup whereof the admixture will be ginger.
18. From a fountain therein, named Salsabil.
19. And there shall go round Unto them youths ever-young. When thou seest them thou wouldst deem them pearls unstrung.
20. And when thou lookest them thou shalt behold delight and a dominion magnificent.
21. Upon them shall be garments of fine green silk and of brocades. And adorned they shall be with bracelets of silver: and their Lord shall give them drink a beverage pure.
22. Verily this is for you by way of recompense, and your endeavour hath been accepted.
23. Verily We! it is We Who have revealed Unto thee the Quran, a gradual revelation.
24. Wherefore persevere thou with the commandment of thy Lord, and obey not thou of them, any sinner or ingrate.
25. And remember thou the name of thy Lord in the morning and in the evening.
26. And during the night - worship Him; and hallow Him the livelong night.
27. Verily those love the Herein, and leave in front of them a heavy day.
28. It it We Who creared them and made them firm of make. And whenever We list, We can replace them with others like Unto them.
29. Verily this is an admonition; then whosoever Will, may choose a way Unto his Lord.
30. And ye will not, unless Allah willeth. Verily Allah is ever Knowing, Wise.
31. He maketh whomsoever He listeth to enter His mercy. And the wrong-doers! for them He hath gotten ready a torment afflective.

 
     08 11 2010 (13:20)
  ricco

ricco


Register: 26 01 2007
From: Macedonia
Points: 559
Shqip

Me Emrin e All-llahut, te Gjithemeshirshmit, Meshireplotit!

1. Kur te ndodhe Ngjarja (Kiameti),
2. ardhjen e saj askush nuk do ta mohoje.
3. Disa do t’i ule e disa do t’i lartesoje.
4. Kur Toka te dridhet fuqishem,
5. malet te therrmohen cope-cope
6. e te shnderrohen ne pluhur te shperndare,
7. ju, (o njerez) do te ndaheni ne tri grupe:
8. njerezit e se djathtes - sa te nderuar do te jene fatlumet!
9. njerezit e se majtes - sa te poshteruar do te jene fatkeqet!
10. dhe ata qe kane prire (ne besim) e qe do te prijne (edhe ne
Xhenet).
11. Ata jane te afertit (tek Allahu),
12. ne kopshtet e kenaqesise.
13. Shumica e tyre jane prej te lashteve,
14. ndersa nje pakice prej brezave te mevonshem.
15. Ata do te qendrojne ne divane te stolisura me ar e gure te
çmuar,
16. te mbeshtetur ne to perballe njeri-tjetrit.
17. Do t’u sillen rreth (per sherbim) djelmosha perhere te rinj,
18. me kupa, ibrike dhe gota me pije te kulluar, qe rrjedh
19. e prej se ciles nuk do t’u dhembe koka dhe nuk do t’u humbe
mendja,
20. e me fruta te cilat do t’i zgjedhin vete
21. dhe mish shpendesh qe ua ka enda.
22. Per ata ka edhe hyrie symedha,
23. te ngjashme me margaritaret e ruajtur,
24. si shperblim per ate qe kane punuar.
25. Aty nuk do te degjojne biseda te kota, as fjale gjynahesh,
26. por vetem fjalet “Paqe, paqe”!
27. E njerezit e se djathtes – sa te nderuar qe jane fatlumet!
28. Ata do te qendrojne ne mes te lotusve pa gjemba
29. dhe bananeve te mbushura me fruta,
30. nen hije te gjera,
31. prane nje uji rrjedhes,
32. dhe mes frutave te llojllojshme,
33. te cilat kurre nuk sosen, as nuk jane te ndaluara;
34. dhe ne shtroje te ngritura (ku i presin hyrijet),
35. te cilat Ne i kemi krijuar ne nje forme te veçante (jo te lindura),
36. dhe i kemi bere ato virgjeresha,
37. te dashura per bashkeshortet e tyre dhe moshatare me ta,
38. per njerezit e se djathtes.
39. Jane shume nga te lashtet
40. e shume edhe nga te mevonshmit.
41. Po njerezit e se majtes – sa te poshteruar jane fatkeqet!
42. Ata do te jene ne afshin percellues te zjarrit dhe ujit te valuar
43. dhe nen hijen e nje tymi te zi,
44. e cila nuk do te jete as e fresket e as e kendshme.
45. Ata, para kesaj, jetonin ne luks
46. dhe ne vazhdimesi benin gjynahe te renda,
47. duke thene: “Valle, pasi te vdesim e te behemi pluhur e eshtra,
vertet do te ringjallemi?!
48. Valle, edhe te paret tane te lashte?!”
49. Thuaju (o Muhamed): “Me siguri, edhe te paret, edhe te
mbramet,
50. do te tubohen ne nje dite te caktuar.
51. Dhe atehere ju, o jobesimtare te humbur,
52. me siguri qe do te hani nga pema e zekumit,
53. me te cilen do te mbushni barkun.
54. Pastaj do te pini uje te valuar,
55. madje do te pini ashtu siç pi deveja e etshme”.
56. Keshtu do te jete gostia e tyre ne Diten e Llogarise!
57. Ne ju krijuam – e pse nuk e pranoni te verteten?
58. A e keni pare faren qe e hidhni?
59. A jeni ju qe e krijoni ate apo jemi Ne krijuesit e saj?
60. Ne e caktojme vdekjen tuaj dhe askush nuk mund te na
pengoje
61. qe t’jua ndryshojme trajten dhe t’ju rikrijojme ashtu si nuk e
dini (ne Diten e Ringjalljes).
62. Sigurisht, ju e dini krijimin e pare (prej nje pike fare), atehere
perse nuk mendoni?!
63. A shihni ate qe mbillni?
64. Valle, ju e beni ate qe te mbije apo jemi Ne rritesit e saj?
65. Nese duam, Ne e leme fyçke dhe ju do te çuditeni
66. (e do te thoni): “Ne jemi te demtuar,
67. madje jemi krejt te privuar (nga furnizmi)!”
68. A e shihni ujin qe pini?
69. Valle, ju e zbrisni ate prej reve apo Ne e zbresim?
70. Nese duam, Ne e bejme ate te njelmet, andaj perse nuk jeni
mirenjohes?!
71. A e shihni zjarrin qe e ndizni?
72. Valle, ju i keni bere drute per te apo Ne i kemi bere?!
73. Ne e kemi bere ate perkujtues (te zjarrit te Xhehenemit) dhe,
qe t’u sjelle dobi nevojtareve,
74. prandaj lavderoje emrin e Zotit tend te Madherishem!
75. Betohem ne çastin e perendimit te yjeve,
76. - e ky eshte betim i madh, veç sikur ta dinit -
77. se ky eshte vertet nje Kuran i nderuar,
78. ne Librin e ruajtur.
79. Ate (Kuranin) e prekin vetem te pastertit,
80. Ai eshte Shpallje prej Zotit te boteve.
81. Valle, nje Fjale te tille ju e mohoni
82. dhe e beni detyren tuaj (te perditshme) ta pergenjeshtroni?!
83. Atehere, perse kur (dikujt) i vjen (shpirti) ne gryke
84. para syve tuaj,
85. - nderkohe qe Ne jemi me afer atij se ju, por ju nuk e vini re-
86. perse pra, nese nuk do te gjykoheni (ne jeten e pertejme),
87. ju nuk ia ktheni shpirtin atij? Pergjigjjuni kesaj, nese thoni te
verteten!
88. Keshtu, nese ai (ne agoni) eshte nga ata qe jane te afert (me
Allahun),
89. do te kete prehje, kenaqesi dhe dhunti te Xhenetit.
90. E, nese eshte nga njerezit e se djathtes,
91. (ai do te pershendetet) “Paqe per ty” nga njerezit e se djathtes.
92. Por, nese (ai ne agoni) eshte nga pergenjeshtruesit e humbur,
93. ai do te gostitet me uje te valuar
94. dhe do te percellohet ne Zjarrin e flakeruar (te Xhehenemit).
95. Pa dyshim, kjo eshte e Verteta e sigurt.
96. Andaj lavderoje emrin e Zotit tend te Madherishem!

English

In the name of All-llah, the Beneficent, the Merciful

1.When the Event inevitable cometh to pass,
2.Then will no (soul) entertain falsehood concerning its coming.
3.(Many) will it bring low; (many) will it exalt;
4.When the earth shall be shaken to its depths,
5.And the mountains shall be crumbled to atoms,
6.Becoming dust scattered abroad,
7.And ye shall be sorted out into three classes.
8.Then (there will be) the Companions of the Right Hand;- What will be the Companions of the Right Hand?
9.And the Companions of the Left Hand,- what will be the Companions of the Left Hand?
10.And those Foremost (in Faith) will be Foremost (in the Hereafter).
11.These will be those Nearest to Allah.
12.In Gardens of Bliss:
13.A number of people from those of old,
14.And a few from those of later times.
15.(They will be) on Thrones encrusted (with gold and precious stones),
16.Reclining on them, facing each other.
17.Round about them will (serve) youths of perpetual (freshness),
18.With goblets, (shining) beakers, and cups (filled) out of clear-flowing fountains:
19.No after-ache will they receive therefrom, nor will they suffer intoxication:
20.And with fruits, any that they may select:
21.And the flesh of fowls, any that they may desire.
22.And (there will be) Companions with beautiful, big, and lustrous eyes,-
23.Like unto Pearls well-guarded.
24.A Reward for the deeds of their past (life).
25.Not frivolity will they hear therein, nor any taint of ill,-
26.Only the saying, "Peace! Peace".
27.The Companions of the Right Hand,- what will be the Companions of the Right Hand?
28.(They will be) among Lote-trees without thorns,
29.Among Talh trees with flowers (or fruits) piled one above another,-
30.In shade long-extended,
31.By water flowing constantly,
32.And fruit in abundance.
33.Whose season is not limited, nor (supply) forbidden,
34.And on Thrones (of Dignity), raised high.
35.We have created (their Companions) of special creation.
36.And made them virgin - pure (and undefiled), -
37.Beloved (by nature), equal in age,-
38.For the Companions of the Right Hand.
39.A (goodly) number from those of old,
40.And a (goodly) number from those of later times.
41.The Companions of the Left Hand,- what will be the Companions of the Left Hand?
42.(They will be) in the midst of a Fierce Blast of Fire and in Boiling Water,
43.And in the shades of Black Smoke:
44.Nothing (will there be) to refresh, nor to please:
45.For that they were wont to be indulged, before that, in wealth (and luxury),
46.And persisted obstinately in wickedness supreme!
47.And they used to say, "What! when we die and become dust and bones, shall we then indeed be raised up again?-
48."(We) and our fathers of old?"
49.Say: "Yea, those of old and those of later times,
50."All will certainly be gathered together for the meeting appointed for a Day well-known.
51."Then will ye truly,- O ye that go wrong, and treat (Truth) as Falsehood!-
52."Ye will surely taste of the Tree of Zaqqum.
53."Then will ye fill your insides therewith,
54."And drink Boiling Water on top of it:
55."Indeed ye shall drink like diseased camels raging with thirst!"
56.Such will be their entertainment on the Day of Requital!
57.It is We Who have created you: why will ye not witness the Truth?
58.Do ye then see?- The (human Seed) that ye throw out,-
59.Is it ye who create it, or are We the Creators?
60.We have decreed Death to be your common lot, and We are not to be frustrated
61.from changing your Forms and creating you (again) in (forms) that ye know not.
62.And ye certainly know already the first form of creation: why then do ye not celebrate His praises?
63.See ye the seed that ye sow in the ground?
64.Is it ye that cause it to grow, or are We the Cause?
65.Were it Our Will, We could crumble it to dry powder, and ye would be left in wonderment,
66.(Saying), "We are indeed left with debts (for nothing):
67."Indeed are we shut out (of the fruits of our labour)"
68.See ye the water which ye drink?
69.Do ye bring it down (in rain) from the cloud or do We?
70.Were it Our Will, We could make it salt (and unpalatable): then why do ye not give thanks?
71.See ye the Fire which ye kindle?
72.Is it ye who grow the tree which feeds the fire, or do We grow it?
73.We have made it a memorial (of Our handiwork), and an article of comfort and convenience for the denizens of deserts.
74.Then celebrate with praises the name of thy Lord, the Supreme!
75.Furthermore I call to witness the setting of the Stars,-
76.And that is indeed a mighty adjuration if ye but knew,-
77.That this is indeed a qur'an Most Honourable,
78.In Book well-guarded,
79.Which none shall touch but those who are clean:
80.A Revelation from the Lord of the Worlds.
81.Is it such a Message that ye would hold in light esteem?
82.And have ye made it your livelihood that ye should declare it false?
83.Then why do ye not (intervene) when (the soul of the dying man) reaches the throat,-
84.And ye the while (sit) looking on,-
85.But We are nearer to him than ye, and yet see not,-
86.Then why do ye not,- If you are exempt from (future) account,-
87.Call back the soul, if ye are true (in the claim of independence)?
88.Thus, then, if he be of those Nearest to Allah,
89.(There is for him) Rest and Satisfaction, and a Garden of Delights.
90.And if he be of the Companions of the Right Hand,
91.(For him is the salutation), "Peace be unto thee", from the Companions of the Right Hand.
92.And if he be of those who treat (Truth) as Falsehood, who go wrong,
93.For him is Entertainment with Boiling Water.
94.And burning in Hell-Fire.
95.Verily, this is the Very Truth and Certainly.
96.So celebrate with praises the name of thy Lord, the Supreme.
 
     08 11 2010 (13:19)
  ricco

ricco


Register: 26 01 2007
From: Macedonia
Points: 559

SHQIPNe Kur’an, Allahu zbulon se krijimi i njeriut eshte nje mrekulli. Njeriu i pare eshte krijuar nga Allahu me formesimin e baltees ne formen e njeriut dhe fryrjen e nje shpirti ne te:

Kur Zoti yt u tha engjejve: "Une po krijoi nje njeri nga balta, dhe kur ta kem persosur ate dhe t'i kem dhene nga ana Ime shpirt, ju menjehere peruljunju atij (ne sexhde)". (Kur'an, 38:71-72)

Ti pra, pyeti ata (idhujtaret): a jane ata krijese me e forte, apo çka Ne krijuam. Ne i krijuam ata prej nje balte qe ngjitet. (Qur'an, 37:11)

Sot, kur ekzaminohet trupi i njeriut, mund te zbulohet se shume elemente qe jane te pranishme ne toke gjenden gjithashtu edhe ne trup.

Indet e gjalla permbajne 95% karbon, oksigjen, nitrogjen, fosfor dhe sulfur, me nje total prej 26 elementeve te ndryshme.91 Ne nje ajet tjeter te Kur’anit na eshte thene:

Me te vertete, Ne e kemi krijuar njeriun prej baltes (thelbit te tokes) (Kur'an, 23:12)

Fjala Arabe “sulala”, e perkthyer ne ajet si “thelb”, do te thote “shembull perfaqesues, thelb”. Siç e kemi pare, informacioni i shpallur ne Kur’an 1,400 vjet me pare verteton ate qe shkenca moderne na tregon – faktin qe ne krijimin e njeriut jane te perdorura elementet e njejta sikurse ato qe gjinden ne toke.

Me poshte eshte nje diagram qe tregon shperndarjen e elementeve ne nje njeri me peshe prej 70 kg.


ENGLISHIn the Qur'an, Allah reveals that the creation of the human is a miracle. The first human being was created by Allah shaping clay into human form and breathing a soul into it:

Your Lord said to the angels, "I am going to create a human being out of clay. When I have formed him and breathed My Spirit into him, fall down in prostration to him!" (Qur'an, 38:71-72)

Then inquire of them: Is it they who are stronger in structure or other things We have created? We created them from sticky clay. (Qur'an, 37:11)

When the human body is examined today, it may be discovered that many elements present on the earth are also to be found in the body. Living tissues contain 95% carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus and sulphur, with a total of 26 different elements.91 In another verse of the Qur'an we are told:

We created man from an extract of clay. (Qur'an, 23:12)

The Arabic word "sulala," translated as "extract" in the verse, means "representative example, essence." As we have seen, the information revealed in the Qur'an 1,400 years ago confirms what modern science tells us-the fact that the same elements are employed in human creation as those found in the soil.

Below is a diagram showing the distribution of the elements in a 70-kilo human being.
 
     08 11 2010 (13:17)
  ricco

ricco


Register: 26 01 2007
From: Macedonia
Points: 559
ShqipMe Emrin e All-llahut, te Gjithemeshirshmit, Meshireplotit!

1. Betohem ne diten e kijametit;
2. Betohem ne shpirtin qe eshte shume qortues!
3. A mendon njeriu se nuk do t'i tubojme eshtrat e tij?
4. Po, do t'ia tubojme! Duke qene se Ne jemi te zotet t'ia rikrijojme si kane qene edhe majat e gishtave te tij!
5. Por, njeriu deshiron te vazhdoje edhe me tej ne mekate.
6. Andaj edhe pyet: “Kur eshte dita e kijametit?”
7. E, kur te merren syte (te paret)?
8. E te zehet hena (erresohet),
9. Dhe te bashkohen dielli e hena.
10. Ate dite njeriu do te thote: “Nga te iket!”
11. Jo, nuk ka strehim!
12. Ate dite vetem te Zoti yt eshte caku!
13. Ate dite njeriu do te njihet me ate qe çoi para dhe me ate qe la prapa.
14. Po njeriu eshte deshmitar i vetvetes.
15. Edhe nese i paraqet arsyetimet e veta.
16. Ti (Muhammed) mos e shqipto ate (Kur'anin) me gjuhen tende per ta nxene ate me te shpejte!
17. Sepse Ne e kemi per detyre tubimin dhe leximin e tij!
18. E kur ta lexojne ate ty, ti percille me te degjuar leximin e tij.
19. Dhe pastaj eshte obligim yni qe ta shkoqisim ate.
20. Jo, nuk eshte ashtu! Por ju jeni qe e doni te ngutshmen (Dunjane).
21. Dhe e lini pas shpine ate te ardhmen (Ahiretin).
22. Ate dite do te kete fytyra te shkelqyera (te gezuara).
23. Qe Zotin e tyre e shikojne.
24. Ate dite ka fytyra edhe te vrazhda.
25. Qe presin t'u thyhet kurrizi (te shkaterrohen).
26. Jo dhe Jo! Po kur te arrije (shpirti) ne grope te fytit (te gjoksit),
27. Dhe thuhet (nga familja e te te afermit): “Kush do ta sheroje?”
28. Dhe ai bindet se ai po ndahet.
29. E t'i puqet kofsha per kofshe (t'i veshtiresohet gjendja).
30. Ate dite vetem te Zoti yt shkohet.
31. E ai as nuk vertetoi ate qe duhej, as nuk u fale.
32. Por pergenjeshtroi dhe ktheu shpinen.
33. Dhe shkonte te familja e tij me fodullek.
34. Te eshte afruar ty e keqja e t'u afrofte (ose i mjeri ti i mjeri).
35. Edhe nje here t'u afrua ty e keqja; t'u afrofte!
36. A mos mendon njeriu se do te lihet duke mos zene asgje (pa kurrfare pergjegjesie).
37. A nuk ka qene ai ne nje pike uji qe derdhet.
38. E pastaj u be gjak i trashe, e Ai e krijoi dhe e persosi?
39. Dhe prej tij Ai i beri dy lloje: mashkullin dhe femren.
40. A nuk eshte Ai (Zot) i fuqishem qe i ngjall te vdekurit?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

EnglishIn the name of All-llah, the Beneficent, the Merciful!

1. Nay, I swear by the Day of Resurrection;
2. Nay, I swear by the accusing soul (that this Scripture is true).
3. Thinketh man that We shall not assemble his bones?
4. Yea, verily Yea. We are Able to restore his very fingers!
5. But man would fain deny what is before him.
6. He asketh: When will be this Day of Resurrection?
7. But when sight is confounded
8. And the moon is eclipsed
9. And sun and moon are united,
10. On that day man will cry: Whither to flee!
11. Alas! No refuge!
12. Unto thy Lord is the recourse that day.
13. On that day man is told the tale of that which he hath sent before and left behind.
14. Oh, but man is a telling witness against himself,
15. Although he tender his excuses.
16. Stir not thy tongue herewith to hasten it.
17. Lo! upon Us (resteth) the putting together thereof and the reading thereof.
18. And when We read it, follow thou the reading;
19. Then lo! upon Us (resteth) the explanation thereof.
20. Nay, but ye do love the fleeting Now
21. And neglect the Hereafter.
22. That day will faces be resplendent,
23. Looking toward their Lord;
24. And that day will other faces be despondent,
25. Thou wilt know that some great disaster is about to fall on them.
26. Nay, but when the life cometh up to the throat
27. And it is said: Where is the wizard (who can save him now)?
28. And he knoweth that it is the parting;
29. And agony is heaped on agony;
30. Unto thy Lord that day will be the driving.
31. For he neither trusted, nor prayed.
32. But he denied and flouted.
<span>33. Then went he to his folk with glee.</span>
34. Nearer unto thee and nearer,
35. Again nearer unto thee and nearer (is the doom).
36. Thinketh man that he is to be left aimless?
37. Was he not a drop of fluid which gushed forth?
38. Then he became a clot; then (Allah) shaped and fashioned
39. And made of him a pair, the male and female.
40. Is not He (Who doeth so) able to bring the dead to life?
 
     08 11 2010 (13:15)
  ricco

ricco


Register: 26 01 2007
From: Macedonia
Points: 559
SHQIP


"Kur te dridhet toka me dridhjen e saj te fuqishme, dhe te nxjerre toka ate qe ka ne brendine e saj (barren nga brenda), Dhe njeriu te thote: "Ç'ka kjo (qe ben kete dridhje)?" Ate dite, ajo i rrefen tregimet e veta" (Kur’an, 99:1-4)


Fjala “zilzal” ne Arabisht do te thote termet ose dridhje, dhe fjala “athqalaha” do te thote “ngarkesen, barren e rende.” Kur I gjykon vargjet e mesiperme nen driten e kuptimit te pare, mund te shihet se I referohen nje fakti te rendesishem shkencor ne lidhje me termetet.

Ajeti 2 i Sures Zilzal permend Token qe nxjerr ngarkesen e saj. Ne te vertete, si rezultat I hulumtimeve ne vitet e fundit, eshte kuptuar se ne qender te Tokes ka metale te renda, dhe se keto dalin jashte si rezultat I levizjeve ne siperfaqen e Tokes. Sipas llogaritjeve te gjeologeve, ndersa Toka ftohej, substancat e renda dhe te dendura u fundosen ne qendren e saj perderisa ato qe ishin me te lehta u ngriten ne siperfaqe. Per kete arsye, korja e Tokes (siperfaqja) perbehet nga substancat me te lehta (bazalti dhe guret e granitit), ndersa metalet e renda (nikeli dhe hekuri) gjenden ne berthame. Si rezultat, nensiperfaqja, e cila perbehet nga metalet e shkrira, eshte e perbere nga nje material qe eshte shume me I rende dhe me I dendur se siperfaqja.

Gjate termeteve, substancat e renda qe jane nen siperfaqe kane mundesine te dalin jashte, dhe kesisoj Toka e nxjerr ngarkesen e saj, ashtu siç eshte shpallur ne Kur’an. Per me teper, rajonet ku rezervat e metaleve jane me te koncentruara jane gjithashtu ato rajone me aktivitetin vulkanik me te madh. Keto zbulime shkencore, qe dolen ne shesh rishtazi dhe ate si rezultat I hulumtimeve te gjera, jane vetem disa nga faktet shkencore te treguara nga Allahu ne Kur’an.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH


"When the earth is convulsed with its quaking and the earth then disgorges its charges and man asks: "What is wrong with it?", on that Day it will impart all its news." (Qur'an, 99:1-4)


The word "zilzal" in Arabic means earthquake, or tremors, and the word "athqalaha" means "charges, heavy burdens." When one considers the above verses in the light of the first meaning, it can be seen that reference is being made to an important scientific fact about earthquakes.

Surat az-Zilzal 2 mentions the earth disgorging its charges. Indeed, as a result of research in recent years, it has been realised that there are heavy metals at the centre of the Earth, and that these appear as a result of movements on the Earth's surface. According to geologists' calculations, as the Earth cooled, heavy and dense substances sank to its centre, while lighter ones rose to the surface. For that reason, the Earth's crust consists of the least heaviest substances (basalt and granite rocks), while heavy metals (nickel and iron) are found in the core. As a result, the subsurface, which consists of molten metals, is made of a material that is much heavier and denser than the surface.

During earthquakes, the heavy substances below the surface have an opportunity to rise, and the Earth thus disgorges its charges, as revealed in the Qur'an. Moreover, those regions where metal reserves are most concentrated are also those with the greatest volcanic activity. These scientific findings, which emerged only recently, and as a result of wide-ranging research, are just some of the scientific facts indicated by Allah in the Qur'an.&#65279;
 
     08 11 2010 (13:14)
Pages     Key     1 Page 1 Total:10 post