logo meemira.com
njoftime pune

     

 
0 Page Total:0 post
Dreams HOME FORUMS Webmaster Nje Sherbim i ri per studentet qe dipllomohen jasht shtetit.
Nje Sherbim i ri per studentet qe dipllomohen jasht shtetit. - 04 12 2010 - 14:29
  DreamsProfili per: Dreams    

Foto Albumi Dreams   

Miqte e Dreams  

Forumi juaj Dreams   

Faqa web http://www.punesimirinor.com ka hapur nje sherbim te ri ku mundohet te takoj studentet qe jane bipllomuar jasht shtetit,me aktivitetet private po shteterore ne Shqiperi.

Ideja me duket shume origjinale.Me ne fund dicka e goditur sipas meje,por edhe sipas fakteve te faqes.Regjistrimet jane goxha ne numer,shpresoj qe te rriten akoma.

Ja disa informacione rreth kesa nisme.
Program i Punesimit dhe Migrimit te te rinjve (YEM)

Per te mbeshtetur integrimin e objektivave dhe politikave te punesimit te te rinjve, nepermjet nje veprimtarie te koordinuar, kater Agjenci te Kombeve te Bashkuara ne Shqiperi, kane iniciuar nje Program te Perbashket. Programi i Perbashket i financuar nga Qeveria Spanjolle nepermjet Millennium Development Goal Trust Fund (MDGTF) promovon punesimin e te rinjve si nje prioritet kombetar dhe propozon adresimin e te rinjve te disavantazhuar ne zonat rurale me masa te percaktuara te tregut te punes me qellimin per te minimizuar risqet e migrimit nepermjet permiresimit te prodhimit dhe permiresimit te kushteve te punes.

Implementimi i kesaj iniciative bazohet ne disa nderhyrje te koordinuara, te cilat behen realitet me ndihmen, eksperiencen dhe vleren e shtuar te partnereve lokale si edhe te ILO, IOM, UNDO, UNICEF. Aktiviteti ngirhet ne tre baza te nderlidhura te cialt synojne: i) forcimin e kapaciteteve te institucioneve te tregut te punes per te integruar dhe vene ne veprim politika prioritare nepermjet nje Plan Veprimi Kombetar te Punesimit te te Rinjve. ii) perdorimin e strategjive qe minimizojne riskun e migrimit te te rinjve te disavantazhuar nga zonat rurale iii) rritjen e impaktit pozitiv te migrimit nepermjet mobilizimit te resurseve per punesimin e te rinjve. Nderhyrjet e programit do te funksionojne pilot ne dy rajone te Shqiperise se Veriut (Kukes & Shkoder) te cilat jane shume te prekura nga punesimi informal dhe migrimi i te rinjve. Keto aktivitete do te ndermerren ne kuader te Strategjise se Zhvillimit Rajonal.

Programi Brain Gain i UNDP dhe Qeverise Shqiptare, ka nisur ne vitin 2006 me synimin per te trajtuar dhe zgjidhur fenomenin e rrjedhjes se trurit qe ka prekur Shqiperine ne vitet pas komunizmit. Me keshillim nga programi Brain Gain, u moren nje sere vendimesh te Keshillit te Ministrave me qellimin per te lehtesuar punesimin e te diplomuarve Shqiptare jashte vendit ne administraten publike. Nje dimension tjeter i Kthimit te Trurit eshte duke u eksploruar tashme ne lidhje me sektorin privat. Sektori privat ne Shqiperi eshte ne hapat e para te zhvillimit dhe me perjashtim te kompanive nderkombetare dhe disa bizneseve te medha, pjesa me e madhe e subjekteve qe operojne ne sektorin privat jane biznese te vogla dhe te mesme me struktura manaxhimi ende te pa konsoliduara dhe kane kapacitete te uleta teknike. Ne kuader te programit YEM, programi i internshipeve, qe synon te angazhoje te rinjte Shqiptare te diplomuar jashte vendit, ka per qellim nxitjen e punesimit te ketyre te rinjve dhe permbushjen nepermjet tyre te kerkesave dhe nevojave te tregut shqiptar te punes.

I administruar nga programi YEM, programi i internshipeve do te implementohet ne kontekstin e bashkepunimit te ngushte me sektorin privat. Ne kete kuader, UNDP ka identifikuar Rrjetin e Studenteve Shqiptare ne Bote ([email protected]) si implementues te skemave te internshipeve dhe te krijimit te hartes te studenteve / te diplomuarve shqiptare jashte vendit. Baza e gjere e te dhenave te [email protected] dhe kontakti i vazhdueshem me te rinjte, si dhe marredheniet e konsoliduara te kesaj organizate me shume organizma dhe kompani te sektorit privat ne Shqiperi, do te jene menyra per te identifikuar pozicione te lira pune ne sektorin privat dhe per gjenerimin e mundesive te punesimit.Per nga ana e ndertimit te web,duket se eshte goxha mire,edhe pse ka disa difekte llogjike qe shpresoj me kalimin e kohes te permiresohen.

Nuk ngelet gje tjeter vec ti urojme suksese kesaj inisiative.
  Share on FaceBook
makina ne shitje

   01 01 1970 (01:00)
Pages     Key     0 Page Total:0 post