logo meemira.com
njoftime pune

     

 
1 Page 1 Total:2 post
MeeMira.com HOME FORUMS OFERTA PUNESIMI NE TIRANE DHE QYTETE TE TJERA OFERTE PUNE PER FINANCIERE
OFERTE PUNE PER FINANCIERE - 14 03 2011 - 14:34
  MeeMira.comProfili per: MeeMira.com    

Foto Albumi MeeMira.com   

Miqte e MeeMira.com  

Forumi juaj MeeMira.com   

Kompania Abissnet sh.a shpall nje pozicion te lire pune per postin e Financierit/es.

Kriteret per aplikim

Eksperienca te meparshme ne fushen e Finances, te pakten 5 vjet.
Diplome Universiteti ne Finance
Diplome Master, E preferueshme.
Eksperienca te meparshme ne Manaxhim, E preferueshme
Njohje shume te mire te Gjuhes Angleze.
Aftesi te mira kompjuterike, Njohja e Programeve te paketes Office (Word, Excel etc.), gjithashtu kerkohet Njohje te Programit Financiar “ALPHA Business”by IMB.

Njohuri Profesionale
Njohje te Standarteve Kombetare te Kontabilitetit.

Aftesi te Tjera Personale:


1. Aftesi organizative
2. Mendim analitik
3. Aftesi Komunikimi
4. E afte te punoje ne group
5. Argumentuese dhe me aftesi Implementuese

Detyra te pergjithshme:


- Percaktimi i objektivave dhe operacioneve Financiare per permiresimin dhe rritjen e rentabilitetit te shoqerise.
- Pergatitje e Buxhetit vjetor si edhe Parashikime (Perditesime)te Rezultatit Financiar gjate Periudhes Ushtrimore.
-Pergatitja dhe Raportimi i Pasqyrave Financiare te Shoqerise konform Standarteve Kombetare te Kontabilitetit.
-Kryerja e Analizave Financiare dhe Comerciale per Raportet e te Ardhurave dhe Shpenzimeve te Shoqerise, si psh( analize e elemeteve te Shitjes , te Kostos Direkte, Kostot Fikse, Qarkullimi te Inventareve etj, si edhe Marzhi Bruto, Fitimi Neto etj)
- Monitorim i vazhdueshem i Realizimit te Buxhetit dhe Raportim Periodik
-Kontrolli i gjendjes financiare dhe pasurore te shoqerise.
-Pergatitje Cash-Flow.
-Korrespondence me Organet Tatimore
-Manaxhim i detyrave funksionale te Stafit te Dpt.Finance


Detyra analitike:
Deklarata mujore ON LINE te detyrimeve tatimore si edhe pagesat e tyre
Kontroll i llogarive te Bilancit, duke kryer veprimet rregulluese perkatese.
Ndjekja e e Qendrave te Kostos.
Raportim mujor rreth Statusit te Klienteve dhe Furnitoreve te Shoqerise
Kontroll i Stokut ne Magazine, Urdheresa per Kryerje Inventarizimi
Monitorim i Kontratave te lidhurame Furnitore per Cmimet, Kushtet e Pageses.
Detyra te tjera qe mund t’i ngarkohen nga CEO i Shoqerise.Te interesuarat/it te dergojne CV-te e tyre prane adreses se zyrave tona :
E-mail: [email protected]
Rruga: "Ismail Qemali", Pallati Abissnet, Tirane.
Telefon: 044300001/222
  Share on FaceBook
makina ne shitje

   01 01 1970 (01:00)
  User022007

User022007
a ka mundesi ma shum detyra me dhan se po na duhen
\
 
     14 03 2011 (14:34)
  Dreams

Dreams


Register: 25 10 2004
From:
Points: 1564
Kontakt Shpk

Tirane, ofroj vend pune Financier
Kerkojme Financier qe te permbushe kriteret si me poshte pershkruar:

1. Te kete mbaruar studimet e larta per Finance ne Universitetin e Tiranes me mesatare mbi 8.0
2. Te kete minimalisht pese vjet eksperience pune me kohe te plote. Nuk merret ne konsiderate punesimi part-time gjate studimeve.
3. Te kete aftesi shume te mira analitike
4. Te kete njohuri shume te mira te gjuhes angleze.

Termat financiare te aplikuara do te jene konkurruese ne raport me oferten aktuale te tregut.

Te interesuarit te dergojne nje CV ne adresen: [email protected]
Subjekti i email te jete: CV Financier.

Me respekt
Fatmir Bektashi
 
     03 12 2010 (18:03)
Pages     Key     1 Page 1 Total:2 post