logo meemira.com
njoftime pune

  

 Vetem FORUM OWNER mund te hapi tema te rejaNuk lejohet postimi nga antare te pa regjistruar.
0 Page Total:0 post
dr.Dugi HOME FORUMS Material MjeksorŰ Test nga Oftalmologjia
Test nga Oftalmologjia - 14 11 2010 - 13:40
  dr.DugiProfili per: dr.Dugi    

Foto Albumi dr.Dugi   

Miqte e dr.Dugi  

Forumi juaj dr.Dugi   

1. Per ekzaminim te pacientit me semundje te syrit nevojitet :

a. Ndrišimi fokal, dhoma e erret dhe llupa zmadhuese
b. Drita difuze
c. Asnjera


2. Ekzaminimi i segmentit te perparem behet me :

a. Oftalmoskop
b. Biomikroskop
c. Retinoskop


3. Ekzaminimi i fundusit te syrit behet me :

a. Biomikroskop
b. Anomaloskop
c. Oftalmoskop, panretinoskop


4. Me ekzoftalmometer percaktohet :

a. Anomalia e refraksionit
b. Mprehtesia e te parit
c. Protruzioni i bulbusit


5. Perimetria percakton :

a. Fushen vizive
b. Motilitetin e bulbusit
c. Vizusin


6. Vizusi tregon :

a. Motilitetin
b. Mprehtesine e te parit
c. Fushen vizive


7. Mprehtesia e te parit eshte normale nese vizusi eshte :

a. 0,1
b. 0,5
c. 1,0
8. Tensioni intraokular percaktohet me :

a. Tonometer
b. Oftalmoskop
c. Keratometer


9. Menyra digjitale e matjes se tensionit inraokular eshte :

a. Orientuese
b. E sakte
c. E panevojshme


10. Anomaloskopi e percakton :

a. Anomaline e refraksionit
b. Anomaline e dallimit te ngjyrave
c. Anomalite e motilitetit


11. Ngjyrosja me fluoresceine behet ne raste kur dyshohet ne :

a. Demtim te epitelit te kornese
b. Pengese te eliminimit te lotit
c. Inflamacion te irisit.


12. Keratometri percakton :

a. Trashesine e kornese
b. Thellesine e odes se perparme
c. Fuqine thyese te kornese


13. Konjunktiva e fornikseve ekzaminohet pas :

a. Rrotullimit te njefishte te kapakut te syrit
b. Rrotullimit te dyfishte te kapakut te eperm te syrit
c. Nuk ka nevoje te behet rrotullimi i kapakeve


14. Konjunktiviti paraqitet ne formen :

a. Akute, subakute dhe kronike
b. Akute
c. Vetem ne formen kronike
15. Konjunktiviti bakterial me se shpeshti shkaktohet nga :

a. Pneumokoku , haemophilusi, stafilokoku
b. Neiseria gonorrhoeae
c. Neiseria meningitis


16. Konjunktiviti pervec hiperemise konjunktivale percillet me :

a. Keratit
b. Iridociklit
c. Sekret mukoz, mukoseroz ose purulent


17. Zakonisht konjunktiviti bakterial mjekohet me :

a. Pika te antibiotikut te aplikuara ne sakusin konjunktival
b. Pomade te antibiotikut
c. Antibiotik parenteral


18. Antibiotiket perveš lokal ne sy perdoren edhe parenteral ne rastet e infeksioneve :
shkaktuar nga :

a. Pneumokoku
b. Stafilokoku
c. Gonokoku, streptokoku dhe bacili i difterise


19. Konjunktiviti vernal ose pranveror mjekohet me :

a. Antibiotik
b. Virostatik
c. Antiflogistik steroid ose josteroid


20. Konjunktiviti vernal paraqitet te :

a. Femijet para pubertetit
b. Te rriturit
c. Nuk ka lidhje me moshe


21. Konjunktiviti epidemik shkaktohet nga :

a. Adenoviruset
b. Virusi i herpesit
c. Virusi i gripit22. Duhet te korigjohet anomalia e refraksionit ne raste me :

a. Konjunktivit akut
b. Konjunktivit kronik
c. Konjunktivit epidemik


23. Konjunktiviti kronik perkeqeohet nga :

a. Kushtet e ndrišimit te dobet
b. Era, tymi, pluhuri
c. Te dyja


24. Sekreti ne forme te fijeve te zgjatura elastike eshte karakteristike e :

a. Konjunktivitit me etiologji bakteriale
b. Konjunktivitit me etiologji virale
c. Konjunktivitit alergjik


25. Sekreti purulent eshte karakteristike e :

a. Konjunktivitit bakterial
b. Konjunktivitit viral
c. Konjunktivitit alergjik


26. Hiperemia konjunktivale ka intenzitetin me te madh ne :

a. Konjunktiven e fornikseve
b. Konjunktiven e kapakeve
c. Konjunktiven bulbare


27. Konjunktiviti neonatal ose ophthalmia neonatorum lajmerohet :

a. 2 deri 12 dite pas lindjes
b. 1 muaj pas lindjes
c. 2 jave pas lindjes


28. Infeksioni i konjunktives te i posalinduri behet :

a. Gjate kalimit te frytit neper kanalin e lindjes
b. Nga personeli pas lindjes
c. Ne shtepi pas lirimit nga spitali
29. Hordeolumi eshte inflamacion :

a. I konjunktives
b. Kronik i gjendrave te Meibomit
c. Akut i gjendrave te Meibomit


30. Halazioni mjekohet me :

a. Intervenim kirurgjik
b. Me antibiotik
c. Me virostatik


31. Dakriocistiti akut flegmonoz paraqet gjendje akute pas :

a. Konjunktivitit akut
b. Keratitit
c. Dakriocistitit kronik


32. Infeksioni nga dakriocistiti akut mund te perhapet ne :

a. Konjunktive
b. Orbite
c. Endokranium, nga vena angulare ne sinusin kavernoz


33. Dakriocistiti akut flegmonoz mjekohet me :

a. Intervenim kirurgjik
b. Antiobiotik lokal dhe parenteral
c. Antibiotik lokal, parenteral dhe incizion


34. Incizioni te dakriocistiti akut ndermerret :

a. Pas formimit te abscesit
b. Ne fillim te semundjes
c. Nuk behet fare


35. Ekzaminimi i kornese behet me :

a. Oftalmoskop
b. Biomikroskop
c. Drite te mjaftushme, llupe zmadhuese dhe biomikroskop
36. Te kornea ekzaminohet :

a. Forma dhe madhesia
b. Tejdukshmeria, lageshtia, sensibiliteti
c. Te gjitha


37. Keratiti eshte inflamacion i :

a. Kornese
b. Konjunktives
c. Lensit


38. Keratitet me etiologji virale shkaktohen nga :

a. Adenoviruset
b. Virusi herpes simplex dhe zoster
c. Virusi i gripit


39. Me te shpeshtit jane keratitet me etologji :

a. Virale
b. Bakteriale
c. Fungale


40. Keratitet te shkaktuara nga funget kane :

a. Prognoze te mire
b. Prognoze te keqe
c. Ecuri te gjate dhe prognoze te keqe


41. Acantameba keratitis me shpesh lajmerohet te :

a. Personat qe mbajne syze
b. Personat qe mbajne lente kontakti
c. Pas intervenimit kirurgjik


42. Keratitet mjekohen me :

a. Medikamente te aplikuara ne forme te pikave ose pomades ne sy
b. Injeksione subkonjunktivale dhe parenterale
c. Mund te perdoret terapia etiologjike ne te gjitha menyrat e mundshme te
aplikimit43. Iridociklitet me se shpeshti kane etiologji :

a. Toksoalergjike
b. Bakteriale
c. Virale


44. Sipas eksudacionit iridociklitet jane :

a. Seroze , serofibrinoze
b. Fibrinoze dhe purulente
c. Te dyja


45. Dhembja te iridociklitet eshte :

a. Ne forme te therjeve
b. Nuk ka dhembje
c. Konstante, ciliare qe shtrihet ne gjysmen e kokes


46. Iridocikliti hipertenziv diferencohet nga ataku i glaukomes akute sepse :

a. Vlera e tensionit intraokular eshte nen 40 mm Hg.
b. Oda e perparme ka thellesi normale
c. Te dyja


47. Te glaukoma akute eshte prezente :

a. Mioza
b. Midriaza
c. Bebeza nuk ndryshon


48. Vlera e tensionit intraokular te glaucoma akute eshte :

a. Shume e larte, arrin deri 60 ose 70 mm Hg.
b. Afro 40 mm Hg.
c. 30 - 40 mm Hg.


49. Te glaucoma akute oda e perparme eshte :

a. Me e ceket
b. Me thellesi normale
c. Me e thelle
50. Te glaukoma akute kornea eshte :

a. E tejdukshme
b. E turbullt
c. E rrafshte


51. Pacienti me glaukome akute i sheh ngjyrat e ylberit :

a. Per shkak te edemese se kornese
b. Per shkak te eksudacionit ne oden e perparme
c. Per shkak te midriazes


52. Glaukoma akute lajmerohet :

a. Te femijet
b. Ne šdo moshe
c. Pas moshes 40 vješare


53. Ataku i glaukomes akute lajmerohet ne :

a. Stinen e veres
b. Stinen e dimrit dhe vjeshtes
c. Ne šdo stine


54. Ataku i glaukomes akute lajmerohet te :

a. Miopet
b. Hipermetropet
c. Nuk ka lidhje me refraksion te syrit


55. Rritja e tensionit intraokular te glaukoma akute vjen per shkak te :

a. Bllokut pupilar
b. Bllokut pupilar dhe bllokut te kendit iridokorneal
c. Asnjera


56. Per te ngushtuar bebezen te glaukoma akute perdoret :

a. Atropina
b. Pilokarpina
c. Akloviri
57. Ne fazen pas atakut te glaukomes akute, pacientit i rekomandohet :

a. Tĺi nenshtohet intervenimit kirurgjik
b. Te vazhdoje me terapi medikamentoze
c. Asnjera


58. Terapia e glaukomes akute eshte :

a. Vetem medikamentoze
b. Intervenimit kirurgjik i paraprin terapia antiglaukomatoze
c. Vetem kirurgjke


59. Solucioni i pilokarpines te glaukoma akute shkakton :

a. Lirimin e bllokut pupilar pasi e ngushton bebezen
b. Zgjerimin e bebezes
c. Nuk ndikon fare


60. Perveš pilokarpines te ataku akut i glaukomes aplikohen :

a. Antibiotiket
b. Betabllokatoret, osmoterapeutiket dhe bllokatoret e karboanhidrazes
c. Kortikosteroidet


61. Te pazevendeueshem ne terapine e iridocikliteve jane :

a. Cikloplegjiket dhe kortikosteroidet
b. Miotiket
c. Intervenimet kirurgjike


62. Ne etiologjine e iridocikliteve ne konsiderim vijne :

a. Semundjet autoimmune, tuberkulozi, reumatizmi, fokuset
b. Perhere jane ne pyetje viruset
c. Perhere shkaktare jane bakteriet


63. Te iridociklti seroz nuk ka :

a. Precipitate
b. Sineki
c. Fenomen te Tindalit
64. Meningouveitin morbus Behcet e karakterizon :

a. Iridocikliti fibrinopurulent , ndryshimet ne mukoze dhe lekure
b. Iridocikliti seroz
c. Asnjera


65. Imunosupresoret ne mjekimin e uveiteve perdoren te :

a. Meningouveitet
b. Te gjitha uveitet
c. Nuk perdoren


66. Komplikimet e iridocikliteve si glaucoma dhe katarakta mjekohen me :

a. Nuk mjekohen
b. Terapi medikamentoze
c. Terapia e vetme eshte kirurgjike


67. Spondilartrosis ľ morbus Bechterew mund te percillet me :

a. Ablacion te retines
b. Iridociklit serofibrinoz
c. Konjunktivit kronik


68. Copat e huaja ne korne largohen pas aplikimit te anestetikut lokal :

a. Me lancete ose gjilpere sterile
b. Me cope pambuku
c. Me ane te shperlarjes


69. Pas largimit te copese se huaj nga kornea ne sy aplikohen :

a. Pika te kortikosteroideve
b. Pika ose pomada te ntibiotikut
c. Tretje fiziologjike


70. Copat e huaja nga forniksi i eperm largohen pas :

a. Rrotullimimit te dyfishte te kapakut
b. Pas rrotullimit te njefishte te kapakut
c. Nuk ka nevoje te behet rrotullimi i kapakut
71. Me te shpeshta jane :

a. Copat e huaja metalike ne korne
b. Copat e huaja organike ne korne
c. Copat e huaja anorganike


72. Sideroza e kornese largohet me :

a. Shperlarje te syrit me tretje fiziologjike
b. Geryerrje me lancete ose gjeipere
c. Nuk ka nevojee te largohet


73. Copa e huaj intrabulbare nga hekuri shkakton :

a. Sideroze
b. Halkoze
c. Nuk shkakton ndryshime kimike


74. Copa e huaj intrabulbare duhet te largohet sa me pare nga syri sepse :

a. Mund te shkaktoje endoftalmit
b. Mund te shkaktoje endoftalmit dhe demtime kimike ne brendine e syrit
c. Mund te lihet ne sy pa ndonje rrezik


75. Hematoma traumatike e kapakeve mund te komplikohet me :

a. Flegmone te kapakeve
b. Emfizeme subkutane
c. Nuk ka mundesi te komplikimeve


76. Plaga lacerokontuzive e kapakeve duhet te :

a. Perpunohet nga oftalmologu
b. Qepjen mund ta beje mjeku familiar
c. Nuk ka nevoje te perpunohet


77. Serumi antitetanik dhe vaksina aplikohen pas :

a. Erozioneve te lekures se kapakeve
b. Erozioneve te kornese
c. Laceracioneve te kapakeve dhe te konjunktives si dhe lendimeve perforative
te syrit78. Rentgenografia e orbitave per prezence te copes se huaj duhet te behet :

a. Ne šdo rast me perforacion dhe kontuzion te syrit
b. Ne šdo infeksion te syrit
c. Nuk behet


79. Emfizema subkutane lajmerohet pas :

a. ădo laceracioni te kapakeve
b. Perforacionit te bulbusit
c. Lendimit te sinusit etmoidal


80. Hematoma retrobulbare percillet me :

a. Enoftalmus
b. Protrusion te bulbusit
c. Nuk ndikon ne poziten e bulbusit ne orbite


81. Celuliti i orbites eshte :

a. Inflamacion seroz
b. Inflamacion purulent
c. Inflamacion alergjik


82. Edema angioneurotike e orbites lajmerohet te :

a. Pleqte
b. Femijet e fshatit
c. Femijet e qytetit


83. Edema angioneurotike mjekohet me :

a. Kortikosteroide lokale dhe parenterale
b. Antibiotike lokale
c. Antibiotike parenterale


84. Edema angioneurotike duhet te diferencohet nga :

a. Endoftalmiti
b. Celuliti i orbites
c. Dakriocistiti
85. Flegmona e orbites paraqet rrezik pee jete sepse :

a. Infeksioni mund te perhapet ne orbite
b. Infeksioni mund te perhapet ne endokranium dhe sinus cavernosus
c. infeksioni mund te perhapet ne sy.


86. Per mjekimin e flegmones se orbites aplikohet :

a. Terapia lokale
b. Terapia lokale dhe parenterale
c. Iintervenimi kirurgjik


87. Te flegmona e orbites incizioni ndermiret :

a. Ne cdo rast
b. Kur formohet abscesi
c. Nuk ndermiret


88. Shkaktari i flegmones se orbites eshte :

a. Vetem egzogjen
b. Vetem endogjen
c. Endogjen dhe egzogjen pas lendimeve


89. Lendimet e syrit me acide jane :

a. Me te leta se lendimet me baza
b. Me te renda se lendimet me baza
c. Nuk ka dallim


90. Nekroza kolikuative lajmerohet pas :

a. Lendimeve me baza
b. Lendimeve me acide
c. Lendimeve eksplozive


91. Ndihma e pare te lendimet kimike konsiston ne :

a. Vendosjen e fashes ne sy
b. Shperlarjen e bollshme me tretje fiziologjike
c. Dhenien e kortikosteroideve
92. Acidi borik eshte antidot per :

a. Baza
b. Acide
c. Asnjera


93. Turbullimi i kornese dhe nekroza e konjunktives lajmerohen te :

a. Djegiet e grades se pare
b. Djegiet e grades se dyte
c. Djegiet e grades se trete


94. Oftalmia elektrike lajmerohet pas ekspozimit te :

a. Rrezeve ultraviolete
b. Rrezeve imfra te kuqe
c. Rrezeve gama


95. Te oftalmia elektrike demtohen :

a. Shtresat e thella te syrit
b. Epiteli i konjunktives dhe kornese
c. Kristalini


96. Me se shpeshti oftalmia elektrike lajmerohet te :

a. Punetoret e saldimit me autogjen
b. Sportistet
c. Shtepiaket


97. Lendimet perforative te syrit perpunohen nga :

a. Mjeku i praktikes se pergjithshme
b. Nuk perpunohen
c. Oftalmokirurgu nen mikroskop operativ


98. Te lendimet perforative aplikohen :

a. Imunizimi antitetanik dhe antibiotiket e spektrit te gjere
b. Antibiotiket e spektrit te ngushte te veprimit
c. Nese nuk ka infeksion antibiotiket nuk perdoren
99. Oftalmia simpatike eshte :

a. Komplikim i rende i lendimeve perforative te syrit
b. Infeksion i kornese
c. Infeksion i konjunktves


100. Oftalmia simpatike mjekohet me :

a. Antibiotike
b. Kortikosteroide dhe imunosupresore
c. Virostatike


101. Nese edema e kapakeve te syrit pas lendimit zhvillohet shpejte duhet :

a. Per celulit te orbitese ne zhvillim
b. Per gjakderdhje
c. Per reaksion alergjik


102. Erozioni i kornese percillet me :

a. Dhembje, fotofobi dhe lotim
b. Nuk ka dhembje
c. Ka vetem lotim


103. Nese pacienti ka erozion te kornese duhet te behet :

a. Shperlarja e syrit
b. Rtg grafia e orbites
c. Rrotullimi i kapakut dhe largimi i copes se huaj, nese ekziston


104. Ne rastet me erozion te kornese ekziston rreziku nga :

a. Zhvillimi i ulceres piogjene
b. Zhvillimi i keratitit herpetik
c. Nuk paraqet ndonje rrezik


105. Copat e huaja inerte ne korne, si : qelqi, baruti, guri etj.duhet :

a. Doemos te largohen
b. Te largohen vetem kur largimi i tyre nuk e demton kornene
c. Nuk duhet te largohen
106. Nese lendimi mekanik i syrit shkaktohet nga guri, topi, grushti, copa e drurit :

a. Lendimi eshte kontuziv
b. Perforativ
c. Perforativ me prezence te copes se huaj


107. Efekti me i rende i kontuzionit te bulbusit eshte :

a. Erozioni i kornese
b. Ruptura e bulbusit me hemoftalmus
c. Katarakta traumatike


108. Nese integriteti i skleres dhe kornese eshte i ruajtur nga kontuzioni,
pesojne :

a. Konjunktiva
b. Kapaket
c. Strukturat e brendshme te syrit


109. Iridodializa ose shkeputja e irisit nga trupi ciliar shkakton :

a. Dobesim te te parit
b. Gjakederdhje ne oden e perparme te syrit
c. Ndryshim te refraksionit


110. Hifema ose gjakderdhja ne oden e perparme te syrit shihet si :

a. Nivel i kuq horizontal
b. Nuk shihet pa mjete zmadhuese
c. Nuk formon nivel


111. Hifema paraqet lendim :

a. Te lehte
b. Nuk le pasoja
c. I rende per shkak te pasojave te mundshme


112. Pacienti me hifeme mjekohet :

a. Ne shtepi
b. Patjeter ne spital
c. Mundet edhe njera edhe tjetra
113. Hospitalizimi i pacientit me hifeme traumatike behet :

a. Per te penguar gjakderdhjen sekondare
b. Per te ndermarre intervenimin kirurgjik
c. Nuk ka nevoje per hospitalizim


114. Humbja e funksionit te syrit per shkak te hifemes :

a. Nuk ndodh
b. Ndodh per shkak te veprimit toksik te hemosiderines
c. Ndodh per shkak te zhvendosjese se kristalinit


115. Intervenimi kirurgjik per largimin e gjakut te hifema ndermiret :

a. Nese hifema persiston me shume se 5 dite.
b. Nese hifema perziston me shume se 2 dite
c. Nnk ndermirret fare


116. Per shkak te perzistimit te gjate te hifemes mund te vije deri te :

a. Rritja e bulbusit
b. Shterja-atrofia e bulbusit
c. Asnjera


117. E rrezikshme per prognoze eshte :

a. Hifema primare
b. Hifema sekundare
c. Hifema nuk paraqet rrezik per funksion te syrit


118. Hemoftalmusi paraqet :

a. Gjakderdhje ne iris
b. Gjakderdhje ne trupin qelqor
c. Gjakderdhje ne retine


119. Intervenimi kirurgjik per largimin e gjakut nga trupi qelqor behet me :

a. Vitrekomi
b. Kapsulotomi
c. Nuk behet120. Vitrektomia eshte intervenim kirurgjik me te cilin behet :

a. Largimi i kristalinit
b. Largimi i trupit qelqor
c. Implantimi i thjerrezes


121. Lendimet perforative te syrit shkaktohen me :

a. Me mjete te mprehta ose me grimca te vogla me shpejtesi te madhe
b. Me mjete te topitura
c. Me mjete me volum me te madhe se syri dhe orbita


122. Lendimi perforativ i syrit eshte evident neese :

a. Plaga perforative eshte e madhe me prolaps te uveas
b. Plaga eshte punktiforme
c.. Ka gjakderdhje ne oden e perparme


123. Pacientit me lendim perforativ te syrit i rekomandohet :

a. Vendosja e fashes sterile dhe shkuarja urghente te oftalmologu
b. Nuk duhet te marre ushqim dhe lengje
c. Te dyja


124. Pacientit me lendim perforativ te syrit i aplikohet :

a. Pomade e antibiotikut
b. Cikloplegjike
c. Antitetaniku, antibiotiket parenteral, fasha sterile .


125. Perpunimi i plages perforative te syrit behet me :

a. Sutura dhe instumente mikrokirurgjike
b. Llupe binokulare
c. Mme ndrišim fokal


126. Nese infeksioni inrabulbar te lendimet perforative perziston dyshohet ne :

a. Rezistence te mikroorganizmave
b. Ne prezencen e copes se huaj intrabulbare
c . Te dyja
127. Copat e huaja intrabulbare duhet te largohen pasi qe paraqesin :

a. Rrezik per zhvillimin dhe perzistimin e infeksionit intrabulbar
b. Rrezik per ablacion te retines
c. Nuk paraqesin ndonji rrezik


128. Oksidet e bakrit ne sy shkaktojne :

a. Siderozen
b. Halkozen
c. Asnjeren


129. Rrezet imfra te kuqe me gjatsi prej 13.000-8.000 angstrema shkaktojne :

a. Demtim ireverzibil te retines
b. Demtim te konjunktives
c. Demtim te kornese


130. Katarakta traumatike pas kontuzionit te syrit mundet te :

a. Mbetet stacionare
b. Zhvillohet shume shpejte
c. Mos zhvillohet


131. Enukleacioni i syrit te lenduar behet ne rastet :

a. Nuk behet
b. Kur inflamacioni ne syrin e verber nuk qetesohet
c. Me hifeme


132. Enukleacioni isyrit te lenduar behet per prevenim te :

a. Simpatise oftalmike
b. Infeksionit
c. Ezotropise


133. Mjekimi i oftalmise simpatike zgjat :

a. Disa jave
b. Disa dite
c. Deri nje vit
134. Oftalmia simpatike paraqet :

a. Reaksion autoimun i uveas
b. Infeksion i uveas
c. Infeksion i retine


135. Humbja akute e te parit lajmerohet te :

a. Katarakta
b. Glaukoma
c. Embolia ose okluzioni i arteries qendrore te retines


136. Demtimi i retines te embolia e arteries qendrore te retinese eshte :

a. Ireverzibil
b. Reverzibil
c. Retina nuk demtohet


137. Embolia e arteries qendrore te retines lajmerohet ne rastet me :

a. Glaukome
b. Vese mitrale, hipertension, arteriosklroze
c. Degjenerim te trupit qelqor
138. Tromboza e venes qendrore te retines percillet me :

a. Amauroze
b. Dobesim te madh te vizusit
c. Dobesim te vogel te vizusit


139. Komplikim i mundshem i trombozes se venes qendrore te retines eshte :

a. Glaukoma neovaskulare
b. Katarakta
c. Ablacioni i retines


140. Tromboza e venes qendrore te retines lajmerohet te :

a. Diabeti , arterioskleroza, hipertensioni
b. Katarakta
c. Keratiti


141. Te tromboza e venes qendrore te retines mjekohet :

a. Nga internisti, duke mjekuar semundjen primare
b. Mjekimi behet nga oftalmologu
c. Mjekimi behet nga mjeku familiar


142. Glaukoma neovaskulare percillet me :

a. Katarakte
b. Neovaskularizime dhe hifeme
c. Asnjera


143. Intervenimi kirurgjik te glaukoma neovaskulare :

a. Nuk jep rrezultate
b. Nuk ndermerret
c. Ndermerret rralle dhe nuk jep rezultate


144. Glaukoma neovaskulare paraqitet ne formen :

a. Akute
b. Kronike
c. Te dyja


145. Periflebiti i retines jep humbje akute e te parit per shkak te :

a. Edemes se retines
b. Gjakderdhjeve ne retine dhe trupin qelqor
c. Glaukomes


146. Vaskuliti i retines ne shumicen e rasteve shkaktohet nga :

a. Stafilokoku
b. Gonokoku
c. ╦shte semundje autoimune


147. Nese nga anamneza kuptojme se pacienti e ka humbur te parit pernjehere, sikur fikja e drites, behet fjale per :

a. Emboli ose okluzion te arteries qendrore te retines
b. Tromboze te venes qendrore
c. Periflebit148. Objektivisht te embolia ose okluzioni i arteries qendrore te retines konstatojme :

a. Edeme te papiles me hemorragji
b. Bebeza e gjere, nuk reagon ne drite, edeme e retines, ngushtim i arterieve ne forme te fijeve
c. Asnjera


149. Pacientet me okluzion te arteries qendrore te retines mund te ndihmohen :

a. Me masazhe te bulbusit per 5 min ne kohe optimale brenda
30 minutave te para
b. Me aplikim te vazodilatatoreve dhe spazmolitikeve
c. Te dyja


150. Panfotokoagulimi me laser aplikohet :

a. Ne disa raste pas trombozes se venes qendrore te retines
b. Ne te gjitha rastet e trombozes se venes qendrore te retines
c. Te embolia e arteries qendrore te retines

Pergjigjet


1. a 51. a 101. a
2. b 52. c 102. a
3. c 53. b 103. c
4. c 54. b 104. a
5. a 55. b 105. b
6. b 56. b 106. a
7. c 57. a 107. b
8. a 58. b 108. c
9. a 59. a 109. b
10. b 60. b 110. a
11. a 61. a 111. c
12. c 62. a 112. b
13. b 63. b 113. a
14. a 64. a 114. b
15. a 65. a 115. a
16. c 66. c 116. b
17. a 67. b 117. b
18. c 68. a 118. b
19. c 69. b 119. a
20. a 70. a 120. b
21. a 71. a 121. a
22. b 72. b 122. a
23. c 73. a 123. c
24. c 74. b 124. c
25. a 75. a 125. a
26. b 76. a 126. c
27. a 77. c 127. a
28. a 78. a 128. b
29. c 79. c 129. a
30. a 80. b 130. a
31. c 81. a 131. b
32. c 82. b 132. a
33. c 83. a 133. c
34. a 84. b 134. a
35. c 85. b 135. c
36. c 86. b 136. a
37. a 87. b 137. b
38. b 88. c 138. b
39. a 89. a 139. a
40. c 90. a 140. a
41. b 91. b 141. a
42. c 92. a 142. b
43. a 93. c 143. c
44. c 94. a 144. c
45. c 95. b 145. b
46. c 96. a 146. c
47. b 97. c 147. a
48. a 98. a 148. b
49. a 99. a 149. c
50. b 100. b 150. a

  Share on FaceBook
makina ne shitje

   01 01 1970 (01:00)
Pages     Key     0 Page Total:0 post