logo meemira.com
njoftime pune

  

 Vetem FORUM OWNER mund te hapi tema te rejaNuk lejohet postimi nga antare te pa regjistruar.
1 Page 1 Total:4 post
dr.Dugi HOME FORUMS Material MjeksorŽ Pytje provimi nga Radiologjia
Pytje provimi nga Radiologjia - 08 04 2011 - 00:12
  dr.DugiProfili per: dr.Dugi    

Foto Albumi dr.Dugi   

Miqte e dr.Dugi  

Forumi juaj dr.Dugi   

1.Kur u zbuluena rrezet X?
a.ne vitin 1900?
b.Ne vitin 1896?
c. Ne vitin 1896

2.Qka ishte me profesion autori I Rrezeve X?
a.kimist?
b.Fizicient?
c.biolog?

3.Kur u be fotografija e par ?
a.nje muaj pas zbulimit te rrezeve X?
b.nje jav pas zbulimit te rrezeve X?
c.menjiher dora e retngenit?

4. Qka ishte me kombesi ňilhelmi?
a.Anglez?
b.Gjerman?
c.Italian?

5.Qfar Materje ishte baza e filmave te par ne ditet e para pas zbulimit te rrezeve X?
a.plasitke?
b. c. leter?
c.zhelatin?

6.Prej qfar materiali jan te pregatitur sot filmat e Rentgenit?
a.letre?
b.Qelqi
c. poliesteri?

7.Deri ne vitin 1930 aparatet Radiologjike- kan punua me tension:
a.150 kV dhe 5-10mmA?
b.60kV dhe 6mmA?
c.70kV dhe 7mmA?

8.Qfar formati kishte filmi I zakonahem
a. 24/30 cm?
b 30/40cm?
c.35/43cm?

9.Ne cilin vit u dha ideja per te fotografu te gjith dhembet ne nje film ne stomatologji?
a.ne 1939?
b.ne vitin 1949?
c.ne vitin 1959?

10.Qfar formati kishte ai film?
a.15x20cm?
b.18x25cm?
v.19x30cm?

11.Pse nuk eksponohen te gjitha organet per nje here?
a. ka rrezatim shum?
b.nuk mund te perfshjihen ne nje film?

12.si quhet metoda e ekzaminimit te mushkrive?
a. Radiografi?
b.pulmografi?

13.Sa ishte madhesija e vatres-fokusit te gypit ne anod?
a.1x1cm?
b.1x1mm?
c.1.5x1.5mmstandard?

14.Prej cilit vit rentgenaparateve u shtua TV zingjiri,videorekorderit dhe kineokamera?
a.1950?
b.1960?
c.1989?

15.Prej qfar materijesh kimike eshte perber fotoemulzioni?
a.bromuri I argjendit?
b.sulfati I Argjendit?
c. Natriumit?

16.Sa shtresave te fotoemulzionit eshte filmi standard?
a. Nje shtresor?
b dyshtresor?

17.cilat jan shtresat e formimit te filmit standard?
a.baza nga poliesteri?
b.shtresa lidhese?
c.fotoemulzioni?
d,shtresa mbrojtese?
Á.te gjitha?

17.Si behet perpunimi I filmit:
a. mekaniokisht-me dore?
b.automatikisht me makin?
c. me te dyjat?

18.Cilat jan kompnentet e perpunimit-zhvillimit te filmit?
a.zhvilluesi,fiksiiri?
b acidi nitrik?
c acidi sulfurik?

19.Ku behet perpunimi-zhvillimi I filmit?
a. ne oden e erret?
b. ne dhomen e zakonshme?

20.Si duhet te jet ventilimi ne ambientet ku punohet me rreze X
a. pa nderpre 24 ore?
b. kohe-pas kohe?

21.Prej qfare materiali perbehet Gypi I Rentgenit?
a.metali?
b.plastike?
c.qelqi special?

22.Ne mbrendin e gypit te rentgenit qka gjendet?
a. anoda?
b.katoda?
c.te dyjat?

23.Prej qfar materiali jan te ndertuara anoda dhe katoda ne gypin e rentgenit?
a.Materilit te thjesht metalik?
b. bakrit?
c. legurave te ndryshme?

24.Sa grad C duhet te jet temperatura ne gyp per te mund me fitua elektrone te lira?
a.500 grad C?
b.1000 grad Cel?
c. mbi 1600m grad c?

25.Per te fitua rreze X kualitative ne gyp sa duhet te jet temperatura ne momentin e fitimit te rrezeve X?
a.mbi 1500 gr.C?
b.Mbi 2000 grad.C?
c. Mbi 2600 grad C?

26.Ku perfitohen rrezet X?
a. ne katod?
b, ne anod?
c. diku tjeter?

27.Sa duhet te jet pika e shkrirjes se elementeve qe gjenden ne gypin e rentgenit?
a. mbi 2500 grad?
b. mbi 3000 grad celsiuz?
c. mbi 3400 grad C?
Pse duhet te jet pika e shkrirjes shum e lart ne anod?
a.per shkak te rrezikut te shkrirjes?
b.sepse ne temperatur te uleta nuk fitohen rreze X?

28.Qka gjendet ne katod qe lirohen elektrone te lira?
a..cop metali qe skuqet?
b. spirale qe skuqet?

29.Si quhen elektronet e lira ne katod?
a. rezatim katodik?
b.elektrone te lira?
c.rreze X?

30.sa volt duhet te jen te lidhura ne spirale per te ardh deri tek ngrohja e mjaftushme e spirales?
a.5 v.?
b.10v.?
c.prej 6-18v.?

31.sa jan pjese perberese te nje Rentgenaparati standard?
a.5?
b.7?
c.9?

32.Numroni cilat jan pjeset kryesore te rentgenaparatit:
a.koka-gypi.
b.stativi,
c.rregullsatori I rrymes,
Á.percaktuesi I kohes dhe
d.kabloja e kyqjes?

33.a ka ajer ne gypin e rentgenit pas vitit 1913?
a.po
b.jo

34.Kush e konstruktoj gypin pa ajer?
a. Kulixh?
b.pjer Kiri?
c. Marija Kiri?

35.Si behet ftohja e gypit te rentgenit?
a. me uji?
b.me ajer?
c. me vaj special?

36.Kur jan rrezet rentgen-X me cilesore?
a. kur vatra-fokusi eshte me I madh?
b.kur vatra-fokusi eshte me I vogel?

37.Prej qka mvaret vlera-cilesija e gypit te rentgenit stomatologjik?
a. prej madhesis se vatres ne anod?
b.prej madhesis se spirales?

38.qka jan Rrezet X?
a. val elektromagnetike?
b.Grimca korpuskulare?
c.rreze Gama?

39.Me qka maten rrezet X?
a. me angstrema?
b. Me milimetra?
c. me metra?

40.Cilat rreze jan me kualitative?
a. ato me gjatesi valore te shkurter?
b.ato me gjatesi valore te gjat?

41.qka I detyron elektronet e lirsa te udhetojn nga katoda drejt anodes?
a.ndryshimi I potencilait elektrik?
b.ndryshimi I fushes magnetike?

42.qka kupton me rreze te forta?
a.kan depertushmeri te lart?
b.nuk depertojn neper mediume me ajer?

43.Prej cileve faktor mvarety cilesia e filmit?
a.Gjatesia e rrezeve X-te shkurta
b.depertushmeria?
c.rritja e tensiopnit te rrymes elektrike?

44.qfare gjatesie valore kan rrezet e buta?
a. te gjate?
b.te shkurter?

45.sasija e rrezeve X eshte ne perputhshmeri me mA?
a. sa ma e lart mA aq me shum ka elektrone te lira ne spirale?
b.sa ma pak te ket mA aq me shum ka elektrone te lira ne spirale?

46.Prej qka mvaret sasija e fituar e rrezeve X?
a. prej numrit te madh te elektroneve qe bien-ndeshen ne anod?
b. prej energjis se shtyrjes se elektroneve nga katoda ne anod?

47.sa eshte gjatesia valore e rrezeve X?
a. 10 ne minus 8 deri ne 10 minus 12.mm
b. 10 ne minus 12 deri ne 12 ne minus 15

48.A dev ijon rrezet X ne fushen magnetike apo elektrike?
a.po?
b.jo?

49.cilat rreze jan me te deprtushme ne materje?
a. rrezet X?
b.Rrezet Gama?
c. Rrezet ne kosmos?

50.Si behet perthithja-absorbimi I rrezeve X duke kalua neper materje-objekt?
a. Pjeserisht perthithen?
b.teresisht perthithen?
c. nuk perthithen fare?

51.Prej cileve faktor mvaret perthithshmeria (absorbimi)i rrezeve X?
a.prej ndertimit te materjes qe pershkojn?
b.prej prezences se ajrit ne tub?

52. Me gjatesin valore te shkurter te rrezeve X mund te jet depertushmeria me?:
a. e madhe?
b.me e vogel?

53. a eshte e barabart sasija e rrezve X qe hyn ne objekt me sain e rrezeve qe dalin nga objketi?
a. po?
b.jo?

54.cilat jan kontrastet natyrore te organizmit?
a.kockat,
b.indi muskular,
c.indi dhjamor.
Á. dhajmi.

55.Per shkak te perberjes johomogjene te trupuit te njeriut vie deri tek formimi I imazhit/
cilet jana ato materje qe perbejn imazhin radiologjik?
a.materjet organike.
b. materjet inorganike.

56.Cilat materje absorbojn me shum rreze X?
a. materjet organaike?
b.materjet inorganaike?

57.si quhet ndryshimi I rrezeve hyres dhe atyre dalse nga objektir?
a. energji e lir?
b.energji e absorbuar?
c. energji e humbur?

58.Rrezet X kan aftesi luminiscente dhe fosforoscente.Cila perdoret ne Diagniostik?
a.luminiscente?
b. forforoscente?

59.Cilat rreze quhen rreze Jonizese?
a. rrezet X?
b. rrezet Alfa?

60.Pse rrezet X quhet Jonizuese?
a.jonizojn ambientin-mediumin ku kalojn?
b.jonizojn ujin?

61.Per shkak te jonizimit te ajrit-lirmit te joneve,rrezet X kan gjet perdorim edhe ne:
a.dozimetri?
b.industrin elektronike?

62.Cili eshte efekti biologjik somatik?
a. demet nga rreaztimi akur?
b. Nga rrezatimi kronik?

63.Cilat Jan rrezet Primare?
a.ato qe prodhohene ne gyp?
b. ato qe shkojn nga katoda ne anod?

64.Cilat jan rrezet sekondare:
a. ato qe dalin nga gypi?
b. ato qe rreflektohen duke u ndesh me materjet e ndryshme jasht gypit?

65.Cilat rreze kan efekt te demshem ne film,Imazh te dobet?
a. rrezet sekondare?
b. rrezet primare?

66.Qka kupton me fektin kumulues te rrezeve X?
a.depertushmerin e rrezeve neper objekt?
b.perthithjen e tyre-grumbullimin e tyre ne inde?

67.Per qfare qellimesh perdoren rrezet X?
a.per qellime te ndryshme ne iundustri elektronike?
b.per qellime diagnsotike?
c. per qellime terapeutike?

68.Ne cilin vit Pjerr Cyri pershkroj shenjat e par ate demeve nga rrezet X?
a. ne vitin 1900?
b.ne vitin 1911?

69.Cilat jan shenjat e para te nga RRezet X ne lekur?
a. Edema?
b.Skuqja?
Cilat jan shenja e pergjithsme te radiacionit tek njeriu?
Skuqja e lekrues,nauze per vjellje,edem e indeve te buta.djeresitje.plogeshti etj.

70.Kush ishin viktimat e para nga demtimi me rrezet X?
a. qytetaret?
b.pioneret e par qe punonin me rreze X?
c.Shkenctaret?

71.Kush duhet te mbrohet se pari nga Rrezet X?
a.punetoret shendetesor qe punojn me rreze X?
b .Pacijentat?
c.Popullata?

72.Kush duhet te punoj me rreeze Jonizuese?
a.punetoret shendetesor?
b.punetoret qe jan me edukim plotesuses per pune me rreze jonisuese?
c. kushdoqoft prej punetoreve?

73.Ne cilin vit u formua komisioni Internacional per mbrojtjen nga rrezet jonizuese ICRP (internacionaal Commision on Radiological Protection?
a. ne vitin 1920?
b. ne vitin 1925?
c. ne vitin 1928?

74.Ne cilin vend u formua komisioni per mbrojtje nga rrezet Jonizuese (ICRP)?
a. Ne Gjermani?
b. Ne Itali?
c.ne Britani te madhe?

75.Komisioni per mbrojtjen nga Rrezet Jonizuese ICRP ne cilin vit nxorri rekomandimet per limitimin e dozave?
a.ne vitin 1949?
b. ne vitin 1950?
c, Ne vitin 1952?

76.Sipas Komisionit ICRP cilat jan dozat limituese-tolerante per nje vit per ter trupin,gonadet,palcen aktive te eshrtrave?
a. 10 mSv?
b.7 mSv?
c.5 mSv?

77.Sipas komisionit ICRP,sa duhen te jen dozalt limituese per lekur,eshtra dhe tyroiden?
a. 30 mSv?
b.40mSV?

78.Sipas Komisionit ICRP sa mund te jen dozat limituese per duar,krah supe dhe kembe?
a.100mSv?
b.50 mSv?
c.75mSv?

79.Sa jaan dozat limituese tek ne ne Kosove per nje vit per ter trupin?
a.30mSv?
b.50mSv?
c.75 mSV?

80.Sa mSv mun d te jen limituese per fetusin sipas DOE-Departament of Energy ne SHBA?
a. 8 mSbv?
b,5mSv?
c.10mSv?

81.Cilat Shtete e kan dozen e limtuar me tevogel?
a.Gjermnaina?
b. SHBA?
c. Kanada?

82.Kush e bart pergjegjesin me te madhe poer mbrojtje nga rrezet jonizuese?
a.Punetoret shendetesor?
b.punetoret qe punojn me rreze jonizuese?

83.Qka duhet ber per tu mbrojt nga rrezet jonizuese perzoneli mjeksor I cili punon me rreze jonizuese?
a.te zvoglohet fusha e rrezatimit?
b.te rritet fusaha e ekzaminimit?

84.Mjeku Radiolog nese duhet ti fut dusrt ne burimin e rrezve X duhet te ket?
a. doreza pjej plastike?
b.Dorza prej pambuku?
c.dorza prej plumbi?
Á,dorza prej gomes se plumbosur?

85.Radiologu I cili punon me rreze jonizuese drejtpersedrejti nga burimi duhet ti mbroj syt me:
a. syza me dioptri?
b.Zyza te zakonshme?
c.Syza prej qelqit te plumosur?

86.Radiologu i cili punon drejtpersedrejti ne burimin e rrezeve X duhet te perdor qaforen per mbrojte nga rrezet jonizuese per tyroid me:
a.qafore nga shtofi I zakoinshem?
b.Nga qaforja e plastikes-ortopedike?
c. Nga qaforja e pregadfitur me gomen e plumbosur?

87.Nese pacijenti nuk eshte ne gjendje te mire klinike qe te rri ne kembe vet,kush duhet ta mbaj?
a.Tekniku I radiologjise?
b.Motra e repartit?
c. Percjellesi I tij?

88.Personeli I Radiologjise duhet te I nenshtrohet kontrollave sistenmatike se paku?
a. nje here ne gjasht muaj?
b.Nje here ne tre muaj?
c.Nje here ne vit?

89.Perparesja prej qfar materiali eshte e ndertuar?
a.prej shtofi te veqant?
b.Prej plasitike?
c.Prej metali?
Á,prej gome te plumbosur?

90.Tek personeli cilat pjese duhet te mbrohen?
a.vetem gonadet?
b.Vetem krahrori?
c.Ter trupi?

91.Tek Pacijenti cilat pjese duhet te mbrohen nnga rrezet jonmizuese gjat ekzaminimit te-mushkrive?
a,pjesa qe duhet te ekzaminohet?
b.organet seksuale?
c.SNQ?

92.Kecelet-perpareset te cilat perdoren per mbrojtje sa eshte trashesija e tyre?
a.05-deri ne 1mm?
b.2-deri ne 5mm?
c.mbi 5 mm?

93.Qka jan dozimetrat?
a.mjete per matjen e rrezeve jonizuese?
b.mjete per matjen e rrezeve alfa?

94. Sa llojesh te dozimetrave ka?numropni disa sish?
Termoluminiscent,film dosimeter etj?

95.Qka eshte pishtoldozimetri?
a.mjet per matjen e siperfaqes?
b.Aparat per matjen e rrezatimit?
aprat per matjen e denzitetit?

96.Sa kontraste natyrore ka organizmi?
a.2?
b.3?
c.4?
Á. Me shum?

97cilat jan kontrastet e organizmit:
a. struktursa kockore
b.Indet e buta
c,Indin dhjamor
Á.ajri

98.Sipas tretshemris sa llojesh kontrastesh kemi:
a.Pes 5?
b.Tri 3?
c.Dy 2?

99.Cvilat jan kontraste t artificiale sipas tretshmeris?
a.Te tretshme ne uji-Hydrosolubile
b.te tretshme ne yndyrna-liposolubile
c.Te pa tretshme

100.Cili eshte kontrasti I pa tretshem?
a.Bariumi?
b.telebrixi?
c.Omnipaque?

101.Per cilin ekzaminim perdoret kontrasti I pa tretshem-Bariumi?
a. Per ekzaminimin e tubit digjestiv?
b.Per ekzaminimin e vazave te gjakut?
c.Per ekzaminimin e veshkeve?

102.Si quhet kontrasti per ekzaminimin e veshkeve?
a.Hepatotrop?
b.Urotrop?
c.gastrotrop?

103.Si quhet kontrasti per ekzaminimin e melqise?
a. UrotroP
b.Hepatptrop?
c.Angiotrop?

104.Me cilin kontrast sipas tretshemris I ekzaminojmi vazat e gjakut?
a. Me kontraste te pa tretsheme?
b.Kontraste te tretshme?

105.Kontraindikacionet e perdorimit te kontrasteve artificiale te pa tretshme per tubin digjestiv?
a. Ndishmeria?
b.alergjia?
c.Perforacionet e tubit digjestiv?

106.Tek perforacioni I tubit digjestiv cilin kontrast artificial e perdorim?
a. Te pa tretshem?
b.te tretshem ne Uji?
c.Te tretshem ne yndyrna?

107.Pse duhet perdor kontrast tek tubi digjestiv per ekzaminim:
a.Sepse tubi digjestiv nuk ka kontrast natyror te mjaftushem?
b.sepse tubi digjestiv duhet te ekzaminohet ne pozit te shtrir?

108.Pse tek ekzaminimi I veshkeve duhet kontrast artificial:a.
a.nuk ka kontrast natyror veshka?
b.Nuk ka funkcion veshka?

109.Me cilin kontrast i ekzaminojmi veshkat:
a.Me kontrast te pa tretshem?
b.Me kontrast te tretshem?

110.Vazat e gjakut pse I ekzaminojmi me konmtrast artificial?
a.Nuk kan kontrast natyror te mjafatushem?
b.Nuk ka mundesi te futet tjeter kontrast neper vaza te gjakut?

111.Kur eshte e kontraindikuar ekzaminimi I vazave te gjakut me kontrast natyror:
a.Kur ka alergji?
b.Kur ka ekstravazacion?
c.Kur ka nedrprerje te qarkullimit?

112.Kur idnikohet ekzaminimi I vazave te gjakut me kontrast:
a.Kur nuk ka qarkullim?
a.Kur ka alergji?
c.kur ka ekstravazacion?

113.Si quhet ekzaminimi I Vazave te gjakut Ėarterjeve me kontrast artificial:
a.Flebografi?
b.Angiografi?

114.si quhet ekzaminimi I Venave me kontrast artificial:
a.Angiopgrafi?
b.Flebografi?

115.Qka kupton me termin ekzaminim ĖUorgrafi:
a. Eklzaminimi I veshkeve me kontrast?
b. Ekzaminimi I veshkeve pa kontrast?

116.Si quhet ekzaminimi mi meshigzes urinare me kontrast:
a.Cistografi?
b.uorgrafi?

117.Si quhet ekzaminimi I uretres me kontrast?
a.Uretrografi?
b.urografi?

118.Si ndahen kontrastet sipas perberjes se tyre kimike:
a.jonike?
b.jojonike?

119.Si quhet ekzaminimi I vazave te gjakut te zemres:
a. Koronarografi?
b.angiografia perifierike?

120.Cilin kontrast sipas tretshemris e perdorimper ekzaminimin e koronarkave?
a.Te pa tretshem?
b. te trethsme?

121.sa llojesh te filmave ka ne treg sipas shtresave te fotoemulzionit:
a.nje shtresor?
b.du shtresor?
c,tre shtresor?

122.Qka eshte fotoemulzioni:
a.shtresa qe lyen filmin ku fitohet imazhi?
b.shtresa qe mbulon filmin?

123.Prej ciles materje formohet fotoemulzioni:
a.Bromurit te argjendit?
b.nitratit te argjendit?

124.Sa shtresa te fotoemulzionit ka filmi stomastologjik:
a. Nje shtrese?
b. dy shtresa?

125. Sa shtresa te fotoemulzionit ka filmi standard:
a. Nje shtres?
b. dy shtresa?

126.Sa eshte trashesija e filmit standar:
a.250Mmikron?
b.prej 190 deri ne 220Mmikron.

127.sa cm eshte filmi stomatologjik:
a. 3x5cm?
b.5x7cm?

128.si perpunohet filmi:
a.mekanikisht
b.automatikisht

129.Sa llojesh te kemikaljeve per procesimin e filmit ka:
a.nje?
b/dy?

130.per sa sekonda makina-automatike ben procesimin e filmit:
a.per tridhjet?
b.60?
c.90?

131.Sa shtresa ka filmi standar:
a. Bazen
b.shtresen lidhese
c.fotoemulzionin
Á.shresen mbrojtese njera ane dhe njera ane tri perseri

132. Prej qfar materiali sot ndertohet shtresa e filmit:
a.Letres?
b.Plasitkes?
c.poliesterit?

133.Pse duhet te jet baza e filmit nga poliesteri:
a. sepse eshte I qendrushem ndaj temperartures?
b. sepse kakualitet me te mire per imazh?

134.Qfar filmasdh sipas dimenzioneve ka per pune standarde:
a. 4 formate?
b 6.format?
c.me shum formaste

135. cili format perdoret per ekzaminimin e nativity te veshkave:
a.30x40cm?
b.19x25cm?

136.Si rradhiten kemikaljet ne oden e erret ku punohet mekanikisht:
a.zhvilluesi
b.fiksiri
c.uji

137.Sa minuta duhet te qendroj filmi ne zhvillues pas eksponimit:
a.20 min?
b.10.min?
c.5 min?

138.Prej qka mvaret koha e qendrimit te filmit ne zhvillues:
a.prej koncentrirmit?
b.Prej teknikes se eksponimit?
c.Prej temperatures?

139.Ne Temperaturen 25 grad C.,per sa minuta zhvillohet filmi:
a.per 5 min?
b.Per 10 min?
c.per 20 min?

140.Nese na duhet te shkurtojmi kohen e procesimit-zhvillimit te filmit qka duhet ndermarr?
a.te ulim Temperaturen?
b.Tarrisim temperaturen?
c.ta rrisimi koncentrimin?

141.Ke procesimi automatik si rradhiten kemikaljet ne makin:
a.zhvilluesi
b.Fiksiri.
c.Uji

142.Pse eshte koha e priocesimit te filmit me makin me e shpejt se mekanikisht:
a.sepse eshte temperatura me e lart?
b.Koncentrimi me I lart
c. shpejtesia me e madhe?

143.A dallon kjartesia e imazhit tek procesimi automatik nga ai mekanik:
a.po?
b.Jo?

144.A ka muindesi te procesohet filmi pa kemikalje:
a. po,por duhet te jet tjeter teknik e inqizimit dhe procesimit,digjiotale?
b. Jo nuk ka mundesi te procesohet filmi pa kemikalje?

145.Qka kupton me distancen vater-film (DVF):
a. largesija ne mes te burimit te rrezeve dhe filmit?
b.Largesia ne mes te filmit dhe objektit?
c.Largesija ne mes te objektit dhe burimit?

146.Qka kupton me distancen objekt Film (DOF):
a.Largesija e filmit nga vatra?
b.Largesija e objektit nga Vatra?
c.largesia e objektit nga filmi?

147.Tek ekzaminimi I abdomeneit me metoden standard sa eshte distanca DVF:tek aparatet standarde:
a.7-10 cm?
b.10-15 cm?
c.12-14cm?
Á. Me e madhe se 60cm?

148.Sa eshte distanca DVF tek ekzaminimi I dores me aparate standarde:
a. 16-25cm?
b.18-20cm?
c.20-25cm?
Á me shum,mbi 50 cm?

149.Tek cila distanmce eshte imazhi me kljartesi me te mire:
a. tek DVF me e gjat?
b.Tek DVFme e shskurter?

150.Qka kuptom me teleradiografi :
a. distanca te jet me e gjat DVF?
b.Distanca te jet me e shkurter?

151.Distanca objekt fil DOF sa ma e vogel imazhi me kjartesi me te:
a. me te mire?
b. jo te mirte?

152.Sa duhet te jet distanca DOF tek dhembi-kurora e dhembit:
a. duhet te jet 0?
b duhet te jet 1-2cm?
c. me shum se 2 cm.

153.Nese tek ekzaminimi I tubit digjestiv na duhet me e shtyp abdomenin a zvoglohet distance VF:
a. po?
b.jo?

155.Qka kupton me makrografi:
a.kur objekti eshte me larg filmit?
b. kur objekti eshte me afer filmit?

156.Si duhet te paraqitet madhesia me reale e imazhit te fituar:
a. Kur distanca vater film eshte me e larget dhe objeket film me afer?
b. kur distanca vater film me afer dhe o objekti me filmin me afer?

157.Cilet factor ndikojn ne imazhin cilesor:
a.Numri I elektroneve?
b.Tensioni I rrymes?
c.gjatesija valore?

158.cilat jan pozicionet standarde ekzaminimeve te organeve:
a.dy?
b.TRI?
c.Me shum?

159.Qka jan kasetat:
a.kutija ku vendoset filmi?
b,paketa ku ruhet filmi?

160. Qka ka ne mrendi te kasetes:
a.Dy folijhe kun e mesin e ture vendoset filmi

161.Qka jan folijet:
a.Letra te thjeshta?
b.Letra speciale?
c.Letra te trashura speciale te lyera me materje fluoroscente?

162.Cila folie eshte me e trash:
a.folia ku hyn rrezet?
b.Folija ku dalin RRezet?

163.Per qka sherbejn folijet:
a./ Per perforcimin e filmit?
b.per emitimin e rrezeve per te ndriqu filmin?
c.per mirebajtjen e filmit?

164.Cilet jan kontrastet negative:
a.ajri dhe gazrat e ndryshme?
b.indet e ndryshme te organizmit?

165.Ne cilen posit behet ekzaminimi I organeve torakale:
a. verrtikale?
b.horizontale?
c. sipas mundesis se qendrimit te pacijentit?

166.Tek dyshimi ne efuzuion gjithmon pacijenti duhet te ekzamin ohet ne posit:
a.verrtikale?
b. ne posit te shtrir?

167.Si vendoset pacijenti ne stativ per ekzaminimin e mushkrive:
a. posteroanetrior?
b.Anteroposaterior?

168.Tek ekzaminimi I brinjeve si vendoset pacijenti per ekzaminim:
a.Anteroposterior?
b.posteroanterior?

169.Kush vendos per ekzaminime plotesuese te mushrkieve-profil:
a. Kirurgu?
b.Radiologu?
c.interrnisti?

170.Numroj cilat jan metodat disagnostike imazherike te kafazit te krahrorit:
radiografaija native standarde,teleradiuografija,TK,RM.

171, Cilat jan metodat e ekzaminimit me contrast te mushkrive:
a. Ne raste se dyshohet ne anomaly dhe semundje te vazave te gjakut?
b.ne rast se dyshohet ne procese ekspanzive?

172.Ne cilat raste-cilen metod te ekzaminimit behet me contrast kafazi I klrahrorit:
a. Me CT?
b. Me RM?
c.Me grafi standarde?

173.Cila metod imazherike eshte me e ndishme (me e sigurt) per ekzaminimin e mushkrive:
a.CT (tomografija e kompjuterizuar?
b.Grafija nstandarde?
c. ultrasoni?

174.Per te kerkua-vu indikacion per nje ekzaminim me CT_TK duhet:
a.te behet nje grafi standardete krahrorit?
b.Te behet nje ekzaminim me ultraze?
c.te behet nje RM (rezonanace magnetike)?

175.Tek cilat semundje eshte senzitive-e ndishme TK:
a.tek pneumonit:?
b.tek tbc?
c.tek tumoret e mushkrive?

176.Sa eshte preferushme diagnostika imazherike me RM para grafis standarde:
a. nuk eshte fare e preferushme?
b.nuk ka nevoj per shpenzime shtes?
c. eshte e preferuushme?

177.Sa I perket mbrojtjes nga rrezet jonizuese,cila metod eshte me e preferuashme:
a.Grafija standarde?
b.Grafija me TK?
c.tomografaija klasike?

178.Dallimi ne mes TK dhe tomografise klasike:
a.Imazhi dhe ndryshimet jan te fituara ne menyre kompjuterike tek TK?
b.tek ekzaminimi klasik nuk kemim perpunim te dhenash ne meneyren kompjuterike?

179.Tek lendimet e kafaazit te krahrorit cila metod eshte me aenzitrive:
a.grafija standarde?
b.Tomograsfija e kompjuterizuar?
c.tomografija klasike?

180.Tek lendimet e brinjeve per ti numrua ato,qka preferohet:
a.tomografi nte kompjuterizuar?
b.radiografi standarde?
c.tomografai klasike?

181.tek hematotoraxi indikohet tomografija e kompjuterizuar:
a.po?
b.jo?

182.Efuzioni I pergjakur si munbd te dallohet ne tomografi te kompjuterizuar:
a.ne baze te vlerave denzitometrike?
bne baze te shiqimit me sy te lir?
c.ne baze te lokalizimit?

183.Me cilen metode behet ekzaminimi I mediastinumit me se miri:
a.me radiografi standarde?
b.me tomografi klasike?
c.Me tomogreafai te kompjuterizuar?

184.Per eksplorimin e bronheve principale perparesi ka:
a.tomografija e kompjuterizuar?
b.radiografija standarde?
c.bronhoskjopia?

185.Per ekzaminimin e vazave te medhaja te gjakut ne krahrirt ka aperparesi:
a.grafaija standarde?
b.Tomografija e kompjuterizuar?
c.tomografija e kompjuterizuar me kontrast?

186.Si quhet metyoda per ekzaminimin e vazave te gjakut:
a. angiografgi?
b.Radiografi?
c.tomografi?

187.Me metoden spirale me Tomografi shumshtresore me kontrast sa eshte bindese gjendja e vazave te gjakut:
a.shum e kjart?
b.mjafton per diagnostik?
c.nuk mjafotn per diagnopstike?

188.Per eksplorimin e vazave te gjakut ne krahror preferohet te behet:
a.Angiografaija?
b.Tomografija poa kontrast?
c.Rezonanca Magnetike?

  Share on FaceBook
makina ne shitje

   01 01 1970 (01:00)
  SOLE

 SOLE


Register: 28 01 2010
From:
Points: 2054
Mund te na i shtjellosh 1cik kte temen???
 
     08 04 2011 (00:12)
  -ARDI-

-ARDI-


Register: 14 07 2005
From:
Points: 3836
[b]hallall .........sa mire te punon copy-paste :)-) [/b]
 
     07 04 2011 (22:38)
  Divine

Divine


Register: 16 02 2010
From:
Points: 2
S'po e mar per veshi une kete temen .......!!!
 
     07 04 2011 (21:49)